Lärarförbundet
Bli medlem

Avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Sobona

Sveriges kommuner och regioner är arbetsgivare till en stor majoritet av Sveriges lärare. Inom Sobona återfinns ett antal arbetsgivare med kommunnära verksamheter. Här hittar du information om avtalsområdet och aktuella avtalstexter.

Skolavtal 21 (HÖK 21)

När vi talar om "det kommunala avtalet" menar vi oftast Huvudöverenskommelsen (HÖK) med löneavtal, Allmänna bestämmelser (AB), bilaga M, m m. Det är det kollektivavtal som flest medlemmar omfattas av och det innehåller skrivningar som speciellt avser skolan och lärarprofessionen. Därför kallar vi det Skolavtal 21.

Klicka här för att läsa mer om innehållet och ambitionerna med Skolavtal 21 (HÖK 21).


Andra sidor om Skolavtal 21

Skolavtal 21 - Skolledare
Frågor och svar om Skolavtal 21

  • Skapad 2021-04-08
  • Uppdaterad 2022-03-24
Frågor & Svar