Lärarförbundet
Bli medlem

Avtal klart för anställda inom Almega

Ett första steg mot högre löner, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Ett första steg mot högre löner, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Lärarorganisationerna har i dag tecknat ett fyraårigt avtal med Almega Tjänsteföretagen. Avtalet innebär att de privatanställda lärarna får mer än andra grupper på arbetsmarknaden.

Det nya avtalet gäller bland annat alla företag inom Academedia (till exempel Pysslingen, Vittra, IT-gymnasiet och NTI-skolorna) samt Kunskapsskolan och Engelska skolan.

- Avtalet ger de privatanställda lärarna mer än andra och det är ett första steg mot att höja läraryrkets attraktivitet. Men det är långt ifrån de nivåer som behövs för att mota den nationella lärarkrisen. Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna att visa att de fortsätter att prioritera lärarna, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Avtalet gäller från den 1 september 2013 till den 31 augusti 2017. För de två första åren av avtalsperioden finns ett garanterat utrymme som fördelas lokalt och individuellt efter lokala förhandlingar.

För 2014 är utrymmet 4 procent, en löneökning som inga andra grupper på arbetsmarknaden hittills har fått. För 2013 är det lägsta garanterade utrymmet 2 procent, det så kallade ”märket”, alltså samma som de flesta grupper på arbetsmarknaden har fått.

Mer till lärarna

Det finns en samsyn kring att lärarna ska få minst lika mycket som övriga grupper på arbetsmarknaden år 2015 och 2016. Det betyder att lärarna inom Almega får 8,5 procent i löneökning jämfört med övriga grupper som landar på 6,8 för de första tre åren i avtalet.

Ett gemensamt utvecklingsarbete för framtidens skola ska också genomföras under avtalsperioden för att hitta goda och ändamålsenliga metoder att organisera lärares arbete.

- Vi ska hitta en samsyn och göra gemensamma undersökningar av hur lärarnas tid faktiskt används och hur prioriteringar av arbetsuppgifter kan bidra till både förbättrad verksamhet och en bättre arbetsmiljö, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Bättre samverkan

En partsgemensam arbetsgrupp ska bildas för att diskutera lokala samverkansformer och skapa riktlinjer för ett bättre samverkan mellan lokala fackliga organisationer och lokal ledning. Lönestatistiken ska också ses över och ett gemensamt material utarbetas för en fungerande lokal lönebildning.

En viktig framgång för föräldralediga är att föräldraledighetstillägget från och med den 1 september 2014 utgår i sex månader (tidigare 4 månader för den som arbetat i 3 år.)

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här