Lärarförbundet
Bli medlem

Avstängning från arbetet

Kontakta Lärarförbundet om du blir avstängd från arbetet.

Kontakta Lärarförbundet om du blir avstängd från arbetet.

Om du gör dig skyldig till något svårare fel eller försummelse i arbetet kan din arbetsgivare stänga av dig från arbetet. Avstängning är dock en regel som kräver stöd i lag eller avtal.

Möjligheten att stänga av en anställd är reglerad i både lag och kollektivavtal. Huvudregeln är att en anställd inte får stängas av från arbetet men undantag förekommer främst på den kommunala sektorn med stöd av kollektivavtalet. Privat sektor ger normalt inte dessa möjligheter.

Avstängning kan också komma att ske i samband med uppsägning och avsked.

Tillfällig avstängning

En anställd som gjort sig skyldig till en förseelse kan av arbetsgivaren tillfälligt bli "försatt ur tjänstgöring". Detta får inte ske under en längre tid och ska bero på en akut nödsituation för att undvika fara eller för att upprätthålla ordningen på arbetsplatsen.

Det kan exempelvis gälla om någon uppträder berusad eller våldsamt och därför kan skickas hem. Arbetsgivaren får då besluta att lönen dras in.

Andra skäl till avstängning

Också om det finns andra vägande skäl, kan arbetsgivaren stänga av den anställde, men då får inte lönen dras in. Sådana skäl kan till exempel vara svåra samarbetsproblem som innebär en allvarlig störning på verksamheten och som inte gått att lösa.

Medicinska skäl

Arbetsgivaren får stänga av en anställd med bibehållen lön enligt AB § 10 mom. 4 i det kommunala avtalet för att förhindra smittspridning. Ett sådant exempel kan vara när en anställd har haft vinterkräksjuka och "för tidigt" anser sig frisk och har för avsikt att återgå i tjänst. I en sådan situation kan arbetsgivaren med stöd av den regeln stänga av en anställd med bibehållna avlöningsförmåner. Arbetstagaren kan emellertid behöva stå till arbetsgivarens förfogande och utföra arbete hemifrån i en dylik situation. Observera att det här inte innebär att du har rätt till lön när du drabbas av vinterkräksjuka, utan du sjukanmäler dig på sedvanligt vis med en karensdag och därefter sjuklön.

Inför beslut om avstängning eller förbud att arbeta enligt AB § 10 mom. 2–6 ska arbetsgivaren genomföra överläggning med din fackliga organisation. Det finns dock en överenskommelse med SKR som specifikt handlar om vinterkräksjuka och som innebär att överläggningsskyldighet inte gäller i just dessa fall.

Det finns en separat överenskommelse med SKR även vad gäller undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att hindra spridning av Covid-19. Den gäller t.o.m. 2021-06-30.

I avvaktan på eventuellt avsked

Du kan också stängas av från arbetet i avvaktan på eventuellt avsked om du bevisligen gjort dig skyldig till eller på sannolika skäl är misstänkt för:

  • svårare fel eller försummelse i arbetet
  • brott som kan medföra fängelse
  • svårare förseelse utanför arbetet

I dessa fall kan också lönen dras in. Om förseelsen inte leder till mer än en skriftlig varning eller brottsutredningen inte leder till fällande dom, ska lönen betalas ut i efterhand.

Ring Lärarförbundet Kontakt!

Via Lärarförbundets medlemsservice, Lärarförbundet Kontakt, får du råd och stöd direkt. Ring 0770-33 03 03.

  • Skapad 2014-03-12
  • Uppdaterad 2020-01-15
Frågor & Svar