Lärarförbundet
Bli medlem

Avslutade kampanjer

Låt inte barnen betala krisen - Lärarförbundets kampanj 2009.

Låt inte barnen betala krisen - Lärarförbundets kampanj 2009.

Hur fick lärarna större löneökningar än andra yrkesgrupper 2012? Hur hindrade vi att 90-talet återupprepades i den ekonomiska krisens kölvatten 2009? Detta är exempel på resultat av våra framgångsrika kampanjer de senaste åren, som många lärare har varit engagerade i.

Årtalen nedan anger när kampanjen startade. Vissa av kampanjerna pågick under flera år.

2014: Skolan först!

Vår valkampanj "Skolan först!" bidrog till att skolan enligt SVT:s stora vallokalsundersökning blev den viktigaste frågan för väljarna och partierna i valet 2014. Många vallöften från kommunpolitiker, partier och riksdagsledamöter handlade om minskad arbetsbelastning för lärarna, högre lärarlöner och mer resurser till särskilt stöd – frågorna som vi drivit inför valet.

"Vi behöver en lärare". Rapparen Petter och Lärarförbundet gjorde Youtubefilmen "Vi behöver en lärare" tillsammans för att uppmärksamma lärarens betydelse. Den visades över 60 000 gånger under kampanjen.

Kampanjen engagerade 118 av Lärarförbundets avdelningar, som spred budskapet lokalt. Vi delade vi ut 150 000 knappar med budskapet "Skolan först!". Hashtaggen #skolanförst twittrades 18 442 gånger av lärare, politiker och journalister.

För att minska barngrupperna i förskolan samlade vi in 22 953 namn från allmänheten och medlemmar som möjligheten att att skriva på våra krav för en bättre förskola. Namninsamlingen gav i mars 2015 resultat, då regeringen gav Skolverket i uppdrag att utreda om att återinföra riktlinjer för maxstorlek på barngrupperna i förskolan.

Lärarförbundet på torget i Katrineholm. Foto: Bo Sundahl

Lärarförbundets kampanj gästade torget i Katrineholm - ett av många steg för att skolan blev viktigaste valfrågan.

2011-2012: Efterlysning: Högre lärarlöner och Säg ja till lärarna

Inför och under den kommunala avtalsrörelsen efterlyste vi högre lärarlöner och modiga politiker som tog ansvar - i varje kommun! Vi åskådliggjorde gapet till andra lika välutbildade yrkesgrupper på mer än 10 000 kronor per månad. Vi krävde att gapet måste börja täppas genom att lärarna får mer än andra.

Vi släppte en mängd rapporter och fakta i frågan: lararforbundet.se/lararloner. Vi pekade på hur angeläget det var för att unga ska lockas till läraryrket och erfarna lärare välja att stanna kvar. Lärarnas löner gick från att vara ett problem för lärarna och skolan till att bli en av samhällets största utmaningar. Aldrig tidigare har stödet för höjda lärarlöner varit så starkt i den svenska opinionen.

Avtalsrörelsen gick till medling i juni 2012 när kommunerna sa nej till lärarna, och lade ett för lågt bud. Då startade vi kampanjen ”Säg ja till lärarna!”. I det andra budet, som Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund accepterade, fick lärarna 4,2 procent i löneökning 2012, jämfört med 2,6 procent för alla andra på arbetsmarknaden. Det blev ett viktigt första steg och kommunerna måste fortsätta att ge mer till lärarna under många år framöver för att öka läraryrkets attraktivitet.

2010: Börja med skolan så löser sig resten

Inför valet 2010 skickade väljarna 21 395 brev med krav på satsningar på förskola, skola och fritidshem till landets kommunpolitiker. Och partierna presenterade 5258 vallöften om skolan.

2009: Låt inte barnen betala krisen

Under 90-talskrisen drabbades barnen hårt när lärarna sades upp. 2008 hade Sverige på nytt en ekonomisk kris med nedskärningar på skolan som följd. På bred front drog vi igång kampanjen ”Låt inte barnen betala krisen”, som samlade många avdelningar, medlemmar, föräldrar och tusentals andra engagerade. Vårt viktigaste budskap till politiker på alla nivåer var att inte låta 90-talet gå i repris.

Vi krävde att regeringen skulle ta större ansvar för att förhindra nedskärningar och att kommunerna skulle undanta skolan och förskolan från nedskärningar. Lärarförbundets påtryckningar bidrog till att regeringen valde att skjuta till sju miljarder kronor i extra statsbidrag till kommunerna för 2010 och att många av de varsel som lades på lärare drogs tillbaka.

Se kampanjfilm på Youtube

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här