Lärarförbundet
Bli medlem

Avsiktsförklaring om ny organisering

I höst håller Lärarförbundet en extrainsatt kongress med fokus på processen mot en ny organisation för Sveriges lärare och skolledare samt vilken centralorganisation som Lärarförbundet ska tillhöra framöver.

Kongressen kommer att genomföras vid två tillfällen med start den 2-3 september och därefter återupptas i oktober. I oktober återupptas kongressen parallellt med förbundsmöte/kongress i Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

Förbundsstyrelsens förslag till kongressen handlar om att samla kraften i hela lärarprofessionen i samarbete med andra akademikerförbund. Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen att söka medlemskap i Saco. Parallellt med detta fördjupas dialogen med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund med sikte på att skapa en ny organisering för Sveriges lärare och skolledare inom ramen för Saco.

AVSIKTSFÖRKLARINGEN I SIN HELHET HITTAR DU HÄR

Ny organisation för Sveriges lärare och skolledare

För att ge lärare och skolledare de bästa förutsättningarna att genomföra uppdraget, att stärka medlemsnyttan och för att bidra till en bra arbetsmiljö och bra villkor har Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund antagit en avsiktsförklaring om en ny organisering för lärare och skolledare.

Enligt avsiktsförklaringen ska de tre förbunden hålla parallella kongresser/förbundsmöten senast i oktober 2021. Inför dessa sammankomster ska en gemensam inriktning till en ny organisering presenteras. Denna inriktning finns ännu inte framarbetad, men kommer presenteras i god tid innan kongresstillfället i oktober.

Inför kongresstillfället i september föreslår förbundsstyrelsen revideringar i Lärarförbundets stadgar för att ge olika lärargruppers särart större utrymme genom att det inrättas föreningar och råd för olika grupper inom organisationen.

Centralorganisation

Den framtida centralorganisationstillhörigheten har utretts av förbundsstyrelsen sedan extrakongressen i september. Det har genomförts flera undersökningar och frågan har diskuterats på målkonferenser, framtidskonferenser och på flera av förbundsrådets möten under våren.

Resultat från undersökningar visar att den akademiska identiteten och tillhörigheten är viktig för professionen och det är också något som ligger helt i linje med den utvecklingsresa som Lärarförbundet genomfört de senaste åren mot att tydligare bli ett fackligt professionsförbund.

Den akademiska hemvisten är också mycket viktig för att möjligheterna att framöver kunna skapa en gemensam organisering med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund. Lärarförbundet är sedan länge Sveriges största akademikerförbund.

Förbundsstyrelsen anser att det är av stor vikt att Lärarförbundet ingår i en centralorganisation och deltar i det övergripande fackliga samtalet och påverkansarbetet eftersom förbundet har ett ansvar som sträcker sig långt utanför organisationens egna gränser.

För förbundsstyrelsen har det varit självklart att målet om att samla alla lärare och skolledare ska vara i fokus i de vägval som behöver göras. Därför föreslår förbundsstyrelsen att Lärarförbundet ska ansöka om att bli medlem i Saco.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar