Lärarförbundet
Bli medlem

Avancerad lönestatistik i Min lön

I vårt verktyg Min lön hittar du lönestatistik för Lärarförbundets medlemmar. Här kan du lära dig mer om de olika begreppen som används i den avancerade jämförelsen.

boxplotVad visar diagrammet?

Den här typen av diagram kallas boxplot eller lådagram. I Min lön visar lådagrammen medellön, medianlön, kvartiler och percentiler.

Vad är percentil, kvartil, medianlön och medellön?

Percentilers namn bestäms av hur många procent av urvalet som har lägre lön än den nivå percentilen pekar ut. Det betyder att 10 % av personerna i urvalet har lägre lön än den 10:e percentilen.

Kvartiler delar in urvalet i lika stora fjärdedelar. Den undre kvartilen motsvarar den 25:e percentilen och den övre kvartilen den 75:e percentilen.

Medianlönen är det mittersta värdet i urvalet, den lönenivå där lika många har lägre lön respektive högre lön. Eftersom 50 % har lägre lön är medianen också den 50:e percentilen.

Medellönen räknas ut genom att alla löner för gruppen i urvalet summeras och sedan delas på antalet personer i urvalet.

Är inte medianlön och medellön samma sak?

Nej. Om relativt många i urvalet har ett lågt löneläge är medianlönen ofta något högre än medellönen. Om relativt många i urvalet har ett högt löneläge är medianlönen ofta något lägre än medellönen.

Var ligger då lönerna för gruppen?

  • 10 % av gruppen i urvalet har lägre lön än den 10:e percentilen
  • 10 % har högre lön än den 90:e percentilen
  • 80 % har en lön mellan den 10:e och den 90:e percentilen.

Det är främst inom det spannet lönerna varierar för gruppen. De allra högsta och de allra lägsta lönerna har ofta andra grunder än vad som är typiskt för yrkeskategorierna, därför redovisas de inte.

Vad är en vanlig lön?

  • 25 % av gruppen i urvalet har lägre lön än den undre kvartilen
  • 25 % av gruppen i urvalet har högre lön än den övre kvartilen
  • 50 %, hälften av gruppen, har alltså en lön mellan den undre och övre kvartilen. En lön i det spannet är alltså en relativt ”vanlig lön”.

Alla löneuppgifter beräknas utifrån heltid.

  • Skapad 2019-03-07
  • Uppdaterad 2021-04-01
Frågor & Svar