Lärarförbundet

Åtta tips inför lönesamtalet

Hör du till dem som går till lönesamtalet med stor entusiasm, full koll och självförtroendet på topp? Eller är du som de flesta andra, lite osäker på hur du hittar dina bästa argument? Oroa dig mindre och förbered dig mer - med hjälp av Lärarförbundets tips.

Text och film nedan kan användas för eget lärande men också som inspiration till Lärarmötet. Här finns information och material om vad Lärarmötet är och hur du kan arrangera Lärarmötet på arbetsplatsen eller avdelningen.

1. Förbered dig

Det är lönesamtal bara en gång om året, så det är inte så lätt att ha en väl inarbetad rutin. Samtidigt kommer lönesamtalet inte som en överraskning. Det finns mycket du kan göra för att bli mer nöjd med samtalet! Vad vill du uppnå? Vilka är dina argument? Vilka motargument kan du tänkas få?

2. Kolla lönestatistiken

Här kan du som är medlem se din lön och jämföra lönestatistiken i Min lön med andra. Kontakta din avdelning som ibland har lokal eller annan information.

Webbverktyget Min lön visar din löneutveckling och hur du ligger till lönemässigt jämfört med andra i samma yrkesgrupp.

Lärarlönerna måste upp

Lärarlönerna måste uppvärderas. Ditt löneläge jämfört med andra yrken med likvärdiga utbildningskrav påverkar förstås din motivation. Det har också betydelse för arbetsgivarens förmåga att rekrytera nya lärare, bidra till att göra yrket attraktivt för blivande studenter och därmed minska lärarkrisen.

Låg lön? Om du ligger lågt i förhållande till andra jämförbara lärare är det självklart ett argument som du kan använda vid lönesamtalet.

Hög lön? En hög lön är i sig inte något skäl att stå still. Du ska ju ha chans att utvecklas under hela yrkeslivet och detta ska förstås avspeglas i lönen.

Fundera över vilka möjligheter det finns för en fortsatt utveckling. I avtalen poängteras att det är viktigt med en ökad lönespridning, därför ska det inte finnas något "tak" för hur mycket en lärare kan tjäna.

Om du lyckas att höja din lön ytterligare, kan det bana det väg också för andra.

3. Värdera dina insatser

Följ upp vad du skrev i dina anteckningar från tidigare medarbetar- och lönesamtal. Har det ni kom överens om uppfyllts? Hur ser dina yttre förutsättningar ut? Har du en rimlig arbetsbörda? Får du det stöd du behöver?

Lista dina starka sidor!

  • Vilka mål har du uppnått?
  • Vad har du gjort bra och blivit bättre på under året?
  • Hur har du bidragit till att utveckla verksamheten?
  • Har du tagit ett särskilt ansvar för någon del av verksamheten?
  • Har du presenterat idéer som kan leda verksamheten framåt?

Koppla det du listar till de lönekriterier som gäller på jobbet och de mål som satts upp. Referera gärna till läroplaner, styrdokument och beslut i arbetslag/ämnesgrupper.

4. Ta inget för givet

Din chef vet inte precis vad du gör på jobbet. Det som är självklart för dig är inte alltid självklart för chefen. Beskriv arbetsuppgifter som du är särskilt stolt över – men prata inte i vida termer, utan var noggrann och beskriv ingående vad du har gjort och varför det blev bra. Berätta inte bara start och mål utan om vägen dit.

5. Plocka fram nya idéer

Har du idéer som handlar om hur verksamheten kan jobba mer effektivt och hur ni kan höja kvaliteten? Lönesamtalet är ett bra tillfälle att berätta för chefen om dina idéer.

6. Formulera dina mål

Hur hög tycker du att din nya lön ska vara?

Sätt ett mål för vad du vill uppnå och be chefen berätta hur du ska göra för att komma dit. Försök att tillsammans med chefen lista vad det innebär konkret, i handling från din sida men också vilka förutsättningar som krävs. Be om tydliga exempel – inget flum! Stäm av vid ditt nästa lönesamtal eller medarbetarsamtal hur långt du har kommit på din väg mot målet.

Vad har du för önskemål om kompetensutveckling, förändring av arbetsuppgifter, karriärmöjligheter med mera?

7. Testa dina argument

Gör ett genrep med en person du litar på.

8. Ha tålamod – lönebildning är långsiktigt - dokumentera

Tänk på att det här lönesamtalet är en del i en lång process. Det du säger i det här samtalet har betydelse för ditt nästa lönesamtal och din framtida löneutveckling. Om du är tydlig och konkret med vad du förväntar dig kan det bidra till att din chef tänker på att vara mer tydlig och konkret nästa gång ni lönesamtalar.

Om du vill resonera med någon inför lönesamtalet, prata med ditt ombud eller din avdelning. Avdelningen kan också ge mer utförlig information om statistiken och mer aktuella uppgifter om löneläget och hur löner sätts på orten när man får en ny anställning ("marknadslöneläget").

Få tips och råd från Lärarförbundets experter Mathias Åström, Robban Nilsson, Cyrene Martinsson Waern och Lars Ullén inför ditt lönesamtal. Hur förbereder du dig, hur genomför du samtalet på bästa sätt och hur utvärderar du det efteråt?

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här