Lärarförbundet
Bli medlem

Att tänka på när du förhandlar ditt anställningsavtal

"Se till att förhandla och använd Lärarförbundet som bollplank innan du skriver under!", säger Jens Ranta, ombudsman på Lärarförbundet och expert på anställningsavtal.

"Se till att förhandla och använd Lärarförbundet som bollplank innan du skriver under!", säger Jens Ranta, ombudsman på Lärarförbundet och expert på anställningsavtal.

Allt fler byter arbetsplats och skriver i samband med det på ett nytt anställningsavtal. Jens Ranta, expert på Lärarförbundet, går igenom vanliga frågor och listar konkreta tips på vad som kan vara bra att tänka på när du förhandlar ett anställningsavtal.

Prata om grundförutsättningarna!

 • Vad innehåller tjänsten och hur ser din personliga utveckling ut på sikt? Lyft blicken och ha inte bara fokus på anställningstillfället.
 • Hur kommer ditt schema att se ut, finns tid för planering och uppföljning? Se till att schemat inrymmer samtliga arbetsuppgifter och inte enbart undervisningen.
 • Får du ett starkt mandat så att du själv kan prioritera arbetsuppgifterna vid behov?
 • Är det en ferietjänst eller semestertjänst som är aktuell? De flesta lärare har en ferietjänst. Det är emellertid väldigt vanligt för förskollärare, lärare i förskoleklass, samt lärare i fritidshem med semestertjänst. Det finns för- och nackdelar med bägge modellerna.
 • En situation som kan bli aktuell för dig som anställs på ferietjänst är att din anställning börjar gälla från en tidpunkt innan ferien, men att du i praktiken inte kommer att vara i tjänst förrän efter ferien.

  En sådan gång är det viktigt att känna till att du inte kan erhålla ersättning från Lärarnas a-kassa under ferien, då du helt enkelt inte är arbetslös. Om du uppfyller kriterierna för utbetalning av a-kassa bör anställningen gälla först senare, efter ferien. Se även information från Lärarnas a-kassa.

  Om det blir diskussion om andra lösningar för din anställning för att du ska erhålla lön under ferien, eller genom annan överenskommelse, ta gärna kontakt med Lärarförbundet Kontakt då det finns många saker att tänka på de gångerna.
 • Om du är nyexaminerad, se till att du får en introduktionsperiod när du tillträder tjänsten. Kolla också om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal och i så fall vilket avtal. Du kan läsa mer om första jobbet som ny lärare här.

Lönen - en av de vanligaste frågorna

Frågor kring lön, framförallt vilken nivå den bör ligga på, är en vanlig fråga som ställs till oss på Lärarförbundet. Även här är det viktigt att tänka långsiktigt och inte bara vad du får vid tillfället du skriver på ditt avtal.

 • Se till att du omfattas av nästkommande lönerevision.
 • Om ni har nått gränsen för hur mycket du kan höja din lön med, kom överens om annat som kan vara intressant för dig och som arbetsgivaren kan gå med på. Det kan vara alltifrån fler semesterdagar till årskort i kollektivtrafiken.
 • Det är också viktigt att du har koll på vad du får för ersättning vid eventuell övertid, som du i normalfallet ska ha rätt till.

Andra vanliga frågor

Kompetensutveckling:

 • Se till att du och din arbetsgivare gemensamt kommer fram till vad du ska utvecklas inom, när och i vilken omfattning.
 • Se att till er plan om kompetensutveckling skrivs ned så att det avsätts både tid och pengar för dig att kompetensutvecklas.
 • Prata också återkommande om vilka förväntningar som sätts på dig i din roll.

Arbetstid och arbetsbelastning:

 • Ryms alla arbetsuppgifter i arbetstiden? Du ska inte arbeta gratis och heller inte i normalfallet ha en så kallad planerad övertid.
 • Säkerställ att arbetsbelastningen är hållbar över tid, att höjd tas för arbetstoppar och vad som ska ingå i den reglerade tiden respektive förtroendearbetstiden.

Om du är skolledare:

 • Prata om vilka förutsättningar du behöver för att vara en bra ledare, exempelvis hur många medarbetare du kommer att ha. Lärarförbundet rekommenderar i snitt 20 medarbetare per skolledare.
 • Diskutera också kring kunskap, mandat och resurser, så att du kan ta ditt arbetsmiljöansvar. Vad som ingår i ditt ansvarsområde är också viktigt för att du ska kunna utöva ditt pedagogiska ledarskap.

Om du är obehörig (kan vara relevant även för behörig)

 • Att det i anställningsavtalet tydligt framgår din befattning och det ansvar och befogenheter du har inom ramen för din anställning.
 • Detta inte minst efter en dom om hot mot tjänsteman där en obehörig lärare konstaterades ha haft likvärdigt ansvar och dito befogenheter som en behörig lärare i termer av att upprätthålla trygghet och studiero, vilket alltså kan utgöra myndighetsutövning.
 • Myndighetsutövningen kan här ha sin grund i 5 kap. 6 § första stycket, Skollagen (2010:800)

Om anställningen

 • Har arbetsgivaren kollektivavtal och om ja, vilket?
 • I normalfallet är det tillsvidareanställning som gäller, ibland med en provanställning först. Inom flera kollektivavtal finns möjligheter till tidsbegränsade anställningar.
 • Uppsägningstiden finns reglerad i kollektivavtalet, men det händer att man kommer överens om längre uppsägningstider.

Läs mer om vad som ska finnas i anställningsavtalet, som bör vara skriftligt.

Använd oss som bollplank!

Ta tillfället att förhandla och använd Lärarförbundet som bollplank innan du skriver på anställningsavtalet.

 • Vänd dig till din avdelning som kan ha viktig information om arbetsgivaren. Kontaktuppgifter hittar du på lararforbundet.se/avdelningens namn.
 • För generell vägledning kan du vända dig till Lärarförbundet Kontakt, 0770 - 33 03 03.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här