Lärarförbundet

Att tänka på när du förhandlar ditt anställningsavtal

"Se till att förhandla och använd Lärarförbundet som bollplank innan du skriver under!", säger Jens Ranta, ombudsman på Lärarförbundet och expert på anställningsavtal.

"Se till att förhandla och använd Lärarförbundet som bollplank innan du skriver under!", säger Jens Ranta, ombudsman på Lärarförbundet och expert på anställningsavtal.

Allt fler byter arbetsplats, varför Lärarförbundet vill ta tillfället i akt och peka på några viktiga saker att tänka på när du förhandlar om ditt nya anställningsavtal. Vi har ställt några snabba frågor till Jens Ranta, expert på anställningsavtal på Lärarförbundet och listat hans konkreta tips.

Prata om grundförutsättningarna

Vad innebär och innehåller tjänsten och hur ser din personliga utveckling ut på sikt - lyft blicken så att du inte bara tänker kring anställningstillfället. Hur kommer ditt schema att se ut, kommer där finnas tid för planering och uppföljning? Se till att schemat inrymmer samtliga arbetsuppgifter och inte enbart undervisningen. Får du ett tillräckligt starkt mandat så att du själv kan prioritera arbetsuppgifterna vid behov? Är det en ferietjänst eller semestertjänst som är aktuell? De flesta lärare har en ferietjänst och det finns många fördelar med det. Om du är nyexaminerad, se till att du får en introduktionsperiod när du tillträder tjänsten. Kolla också ifall arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal och isåfall vilket avtal. Mer om första jobbet som ny lärare här.

Lönen - en av de vanligaste frågorna

Frågor kring lön, framförallt vilken nivå den bör ligga på, är en vanlig fråga som ställs till oss på Lärarförbundet. Men även här är det viktigt att tänka långsiktigt och inte bara vad du får vid tillfället du skriver på ditt avtal. Se till att du omfattas av nästkommande lönerevision. Ifall ni har nått gränsen för hur mycket du kan höja din lön med, kom överens om annat som kan vara intressant för dig och som arbetsgivaren kan gå med på. Det kan vara alltifrån fler semesterdagar till årskort i kollektivtrafiken. Det är också viktigt att du har koll på vad du får för ersättning vid eventuell övertid, vilket är något du i normalfallet ska ha rätt till.

Andra vanligt förekommande frågor

Kompetensutveckling: se till att du och din arbetsgivare gemensamt kommer fram till vad du ska utvecklas inom, när och i vilken omfattning. Se att till er plan om kompetensutveckling skrivs ned i konkreta ordalag så att det avsätts både tid och pengar för dig att kompetensutvecklas. Prata också återkommande om vilka förväntningar som sätts på dig i din roll.

Arbetstid och arbetsbelastning: Inryms alla arbetsuppgifter i arbetstiden? Du ska inte arbeta gratis och heller inte i normalfallet ha en s.k. planerad övertid. Säkerställ att arbetsbelastningen är hållbar över tid, att höjd tas för arbetstoppar mm och vad som ska ingå i den reglerade tiden respektive förtroendearbetstiden.

Om du är en skolledare, är också av stor vikt att du pratar om vilka förutsättningar du behöver för att vara en bra ledare, exempelvis i termer av hur många underställda du kommer att ha. Lärarförbundet rekommenderar att varje skolledare i genomsnitt har max 20 underanställda. Diskutera också kring samtliga förutsättningar: kunskap, mandat och resurser, vilket är viktigt så att du kan ta ditt arbetsmiljöansvar. Vad som ingår i ditt ansvarsområde är också viktigt för att du ska kunna utöva ditt pedagogiska ledarskap.

Se till att förhandla och använd Lärarförbundet som bollplank före du skriver under anställningsavtalet! Vänd dig i första hand till din avdelning vid frågor om ditt anställningsavtal utifrån att de ofta kan ha viktig information om arbetsgivaren. I annat fall till Lärarförbundet Kontakt, 0770 - 33 03 03.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här