Lärarförbundet
Bli medlem

Att tänka på inför skolresan!

Innan du som lärare åker på skolresa med dina elever är det viktigt att det är klarlagt vilka förutsättningar och villkor som gäller för dig under resan. Men även vad som gäller om en förälder följer med eller om en olycka mot förmodan skulle ske.

Skolresan ska ses som ett arbetsuppdrag och ska ske på arbetstid och för säkerhets skull kan det vara att rekommendera att rektor skriftligen intygar att så är fallet. Speciellt viktigt är att förläggningen av din arbetstid under resan, vilket ansvar du har samt vilken ersättning som ska utges till dig är tydligt och klart överenskommet. I en del kollektivavtal finns regler om arbetstid och ersättning vid skolresor.

Kolla det här med din rektor innan skolresan:

  • Att resan sker inom ramen för din tjänst och inte på din fritid.
  • Att ni är överens om din ersättning.
  • Att ni är överens om vad som är dina arbetsuppgifter och din arbetstid under resan.
  • Att ni är överens om vilken tillsyn du och kollegorna ska ha över eleverna.
  • Att ni är tillräckligt många för att både kunna ta ansvar för tillsyn och få lagstadgad dygns- och veckovila.
  • Att arbetsgivaren har en ansvarsförsäkring och en reseförsäkring som täcker dig.

För det fall att en del av tiden av resan inte är arbetstid utan fritid för dig, ska du naturligtvis också se till att du har en privat försäkring som täcker olycksfall under fritiden.

Om du som lärare tar tjänstledigt för att följa med dina elever på lägerskola eller skolresa, bör du noga ta reda på vad som gäller, särskilt vilket ansvar du har och vilket försäkringsskydd du behöver.

Vad gäller om det skulle hända något under skolresan?

Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal i skolan. Det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret, vilket inom skolan i praktiken oftast innebär att ansvaret finns hos rektorn. Detta arbetsmiljöansvar kan delegeras vidare till enskilda lärare. Ett visst ansvar kan dock utan sådan delegering följa av lärarens ställning. En lärare har det omedelbara tillsynsansvaret för sina elever och ska se till att de inte utsätts för risker, vilket gör att även läraren kan ha ett arbetsmiljöansvar.

Ansvaret för eleverna gäller under skoldagen och därmed även under skolresor som har samband med undervisningen. Om en olycka skulle inträffa på en skolresa, kan det innebära att medföljande lärare anses ha ett ansvar. Detta ansvar är dock aldrig undantagslöst.Av ett tidigare avgörande i domstol har framgått att en lärare inte behöver kunna förutse allt som skulle kunna hända. Man måste göra en bedömning av situationen i varje enskilt fall och ta hänsyn till var det reella inflytandet över beslut och åtgärder ligger.

På skolan kan det finnas en policy för skolresor där frågor om ansvar tas upp.

Vad gäller om en förälder följer med på skolresan?

Om en förälder skulle följa med på resan, innebär det inte att föräldern tar över lärarens tillsynsplikt. Handlar det om en klassresa som anordnas under fritid har dock föräldrarna ansvar för sina barn.

  • Skapad 2013-09-16
  • Uppdaterad 2020-03-11
Frågor & Svar