Lärarförbundet
Bli medlem

Att tänka på under lönesamtalet

Anteckna, lyssna, prata och sammanfatta. Det är några av sakerna att tänka på under ditt lönesamtal.

nullBörja med

 • Återkoppla till föregående lönesamtal och ditt utvecklingssamtal.
 • Chefen ger dig sin syn på dina insatser och på vad du bör utveckla. Stämmer den med din bild? Om inte, stå upp för din egen uppfattning och hävda din åsikt.

Tänk på

 • Använd dina anteckningar som stöd.
 • Var inte rädd för att ta tid på dig och gå in på saker som du tror är självklara. Utgå inte från att chefen vet.
 • Det är lika viktigt att lyssna som att tala.

Det ska du inte säga

 • "3000 kr annars slutar jag"
 • "Jag är ju bättre än Olle, och han tjänar XXX kr"
 • "Jag har jobbat här så länge"
 • "Jag har så dyrt hus"

Avsluta med

 • Hur ser du och chefen på din framtida löneutveckling?
 • Sammanfatta samtalet, gör överenskommelser vad gäller kompetensutveckling och andra åtaganden. Denna summering bör ni fästa på papper, bland annat i form av en individuell yrkesutvecklingsplan. Var så konkreta som möjligt.
 • Gör dessutom egna minnesanteckningar efter samtalet. Dessa kan vara värdefulla att gå tillbaka till inför nästa års samtal och vid er gemensamma utvärdering på arbetsplatsen.

Kolla med ombudet

Chefens förslag till lönesättning hanteras olika hos olika arbetsgivare. Arbetsplatsombudet kan ge besked om hur det brukar gå till hos er.

 • Skapad 2013-07-25
 • Uppdaterad 2022-07-24
Frågor & Svar