Lärarförbundet

Att tänka på inför skolresan

När du som lärare åker på skolresa är det viktigt att du ser till att rektor skriftligen intygar att skolresan är ett arbetsuppdrag och sker på arbetstid, även restiden.

Se också till att du har en privat försäkring som täcker olycksfall under fritiden.

Tar du som lärare tjänstledigt för att följa med dina elever på lägerskola eller skolresa, riskerar du att bli helt utan försäkringsskydd om du råkar ut för en olycka.

Kolla det här med din rektor innan skolresan:

  • Att resan sker inom ramen för din tjänst och inte på din fritid.
  • Att ni är överens om din ersättning.
  • Att ni är överens om vad som är dina arbetsuppgifter under resan och vilken tillsyn du och kollegorna ska ha över eleverna.
  • Att arbetsgivaren har en ansvarsförsäkring och en reseförsäkring som täcker dig.

(Källa: Lärarnas tidning)

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här