Lärarförbundet
Bli medlem

Att sätta betyg med en lärare som inte har legitimation

Du som är legitimerad lärare kan få besluta om betyg tillsammans med en kollega som inte har lärarlegitimation. I en sådan situation ska du få tid för uppdraget och det ska också finnas med i din tjänstebeskrivning.

Vad gäller för dig som ska sätta betyg med en lärare som inte har legitimation?

Du som är legitimerad lärare kan hjälpa en kollega utan legitimation att sätta betyg så länge du är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser.

Det är rektorns ansvar att betygssättning sker enligt lag och förordning. Därför bör rektorn i samband med tjänstefördelningen organisera för detta utifrån vilka lärare som behöver medbedömare och för de som ska vara medbedömare.

Både du som är legitimerad lärare och den undervisande läraren ska skriva under betyget i betygskatalogen. Där ska det också finnas namn och titel på er båda.

Vad gör vi om vi inte kommer överens om betyget?

Om du som är legitimerad lärare inte kan komma överens om betyget med den undervisande läraren, beslutas betyget av dig som legitimerad lärare, om du är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. Om du inte är behörig i ämnet, ska betyget beslutas av rektor.

Hur mycket tid ska jag som medbedömare få till uppdraget?

I skollagen står det att betygen och arbetet med att sätta betyg ska ske i samarbete mellan undervisande lärare och medbedömare. Enligt de Allmänna råden om betyg och betygsättning från hösten 2018, gäller följande:

Rektorn bör skapa förutsättningar och rutiner för hur en legitimerad lärare sätter betyg tillsammans med en lärare som inte är legitimerad. Det är viktigt att rektorn planerar arbetet inför betygssättningen, och att den legitimerade läraren får information i tid om att hon eller han ska bistå en kollega som saknar legitimation. Det är också viktigt att tiden som avsätts för detta är tillräcklig. Den legitimerade läraren behöver dock varken delta i kollegans undervisning, medverka i kollegans arbete med att utforma ändamålsenliga bedömnings situationer eller samla in eget bedömningsunderlag. Den legitimerade läraren går alltså inte i god för sin kollegas arbete eller hur enskilda underlag har värderats. För att tillsammans kunna besluta om det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper kan den legitimerade läraren bedöma om den sammanfattande dokumentationen och övrig information i sin helhet kan fungera som underlag för att sätta betyg. I de fall den undervisande läraren är osäker på vilket betyg som ska sättas kan lärarna tillsammans se över delar av ett bedömningsunderlag eller samtala om hur kunskapskraven har tolkats. Det kan exempelvis vara fall där det är tveksamt hur en elevs resultat på ett nationellt prov särskilt ska beaktas vid betygssättningen.

Läs mer här: Allmänna råd för betyg och betygsättning

Några generella regler om antal timmar är svårt att sätta upp eftersom det beror på den olegitimerade lärarens tidigare erfarenhet och kompetens, samt ämne och antal elever.

Läs även mer betygsättningen på Skolverkets hemsida.

Vad gör jag om jag inte får tillräckligt med tid för att sätta mig in i uppdraget?

Om du tycker att du inte fått veta i tillräckligt god tid att du ska vara medbedömare, eller om du får uppdraget med kort varsel, måste rektorn se till att skapa tid för det i din ordinarie arbetstid. I vissa fall kan det också bli fråga om beordrad övertid och då ska du få ersättning för det.

Får du inte rätt förutsättningar kan det finnas skäl för att inte sätta betyg. Ta dock inga egna beslut att agera mot din arbetsgivares order. Kontakta ditt fackliga ombud och skyddsombud för råd och stöd vid sådana här händelser.


  • Skapad 2015-03-17
  • Uppdaterad 2019-11-26
Frågor & Svar