Lärarförbundet
Bli medlem

Att ofta byta chef påverkar studieresultaten

Täta skolledarbyten upplevs som negativt

Täta skolledarbyten upplevs som negativt

Täta skolledarbyten upplevs som negativt bland lärare och skolledarbristen kan på sikt få konsekvenser för skolresultaten. OECD har gjort en särskild genomlysning av svensk skola och uppmanar Sverige att anstränga sig för att attrahera och behålla högkvalitativa skolledare.

Skolledaren har ett unikt pedagogiskt ledaruppdrag från staten och därmed ansvar för att utveckla skolans viktigaste resurs: lärarna. I en ny skolledarrapport vittnar lärare om täta skolledarbyten och nio av tio upplever detta som negativt. Det visar sig även i rapporten att Sverige står inför rejäla utmaningar när det gäller att ersätta ett stort antal skolledare som snart går i pension. Idag är dock lönen för låg i förhållande till det stora ansvaret för att skolledaryrkets attraktionskraft ska vara tillräcklig.

byta chef

Skolledares ledarskap påverkar resultaten

Det finns gott om internationell forskning som visar på rektorernas inverkan på studieresultaten. Det är otvetydigt att en bra rektor påverkar resultaten -positivt. Ofta sker skolledarnas påverkan på elevernas studier indirekt, via lärarna. Skolledarnas påverkan ser också olika ut – till exempel beroende på ledarstil och storlek på skolan.

Men skolledarna har sällan varken de förutsättningar som krävs eller en lön som speglar deras ansvar och betydelse. Sverige får därmed allt större problem att få de bästa att vilja bli chefer och få de som är rektorer eller förskolechefer att stanna i yrket, vilket också påverkar lärares situation i grundskolan, gymnasiet, förskolan och på fritidshemmen.

OECD: Stabilt skolledarskap – en framgångsfaktor

Även OECD har uppmärksammat skolledares betydelse i svensk skola. I en rapport från OECD som släpptes 2015 ger organisationen sin syn på vad Sverige behöver göra för att vända sin nedåtgående resultattrend. OECD uppmanar Sverige att anstränga sig för att attrahera och behålla högkvalitativa skolledare. Organisationen framhåller att effektiva -skolor ofta karaktäriseras av ett starkt och stabilt ledarskap.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här