Lärarförbundet

Att gå i pension – så här gör du

Att gå i pension handlar både om att avsluta din anställning och att få ut dina pensionspengar. Du behöver själv ansöka om att få ut din pension.

Även om pensionen normalt beräknas från en tänkt pensionsålder om 65 år kan du gå i pension när som helst efter det att du fyllt 61 år. Du har också rätt – men ingen skyldighet – att jobba kvar till 67 års ålder.

Det är skillnad på att säga upp sin anställning och att ta ut sin pension. Vanligen gör man båda sakerna samtidigt. Den lagstadgade pensionen kan du ta ut samtidigt som du fortsätter att arbeta. För de kollektivavtalade pensionerna gäller olika regler beroende på vilket avtal du omfattas av. Din arbetsgivare kan med stöd av lagen kräva att du lämnar anställningen när du fyller 67 år.

Så kan du ta ut din pension

Du kan ta ut dina olika pensioner samtidigt eller vid olika tidpunkter. Den lagstadgade pensionen och avtalspensionen tar man ofta ut som hel pension, men med vissa pensioner är det möjligt att ta ut en del och spara resten. Den lagstadgade pensionen kan till exempel tas ut som 25, 50, 75 och 100 procent.

För den kollektivavtalade pensionen gäller olika regler beroende på om du är anställd i kommun eller landsting, Statligt anställd eller Privat anställd.

Avsluta anställningen

Se till att du lämnar in din skriftliga uppsägning till arbetsgivaren på ett formellt korrekt sätt. Ange ett datum för din sista anställningsdag. Det vanligaste är vid ett månadsskifte. Vill du lämna din anställning på deltid måste du ha kommit överens skriftligt med din arbetsgivare om den ändrade omfattningen av din anställning.

Ansöka om pensioner

Allmän pension

Du ansöker om den allmänna pensionen hos Pensionsmyndigheten, direkt på hemsidan eller på en blankett. Den allmänna pensionen kommer inte längre med automatik utan du måste själv ansöka om att ta ut pensionen. Handläggningen kan dröja ett par månader därför är det klokt att ansöka minst tre månader i förväg.

Kollektivavtalad pension

Din kollektivavtalade pension består sannolikt av olika delar. Om du utnyttjat möjligheten att välja placering för en del av den kollektivavtalade pensionen måste du vända dig till det pensionsinstitutet du valt för att ta ut den pensionsdel du sparat hos dem. Du kan alltså behöva ansöka hos flera bolag. Personalansvarig på din arbetsplats kan hjälpa dig med information och närmare kontaktuppgifter.

För den som inte har valt en annan förvaltare hanteras den kommunala kollektivavtalade pensionen av KPA eller av Skandikon och den statliga av Kåpan Pension.

För privat anställda som inte själva valt annan förvaltare gäller att pensionspengarna förvaltas av olika bolag beroende på vilket pensionsavtal som gäller. Anställda som har ITP ska vända sig till Alecta, anställda i företag anslutna till KTP-planen till Folksam eller Alecta.

Anställda i företag anslutna till KFS vänder sig till KPA.

Är man privatanställd utan kollektivavtal kan man ha en enskilt avtalad tjänstepension av ITP-typ, som kan hanteras av till exempel SPP, Länsförsäkringar eller Swedbank.

Olika arbetsgivare

Har du haft flera anställningar – och därmed kanske olika tjänstepensionsavtal – är det viktigt att du begär ut din pension från var och en av de olika pensionsförvaltarna. Gör en kronologisk lista över dina olika anställningar:

  • Vem var du anställd av?
  • Vilket datum började anställningen?
  • Vilket datum slutade den?
  • Hur stor anställning hade du? Heltid eller deltid?
  • Vilken avtalspension gällde för dig?
  • Om du fick välja placering av delar av avtalspensionen, gjorde du det – och var valde du att placera ditt sparande? (Du har troligen fått ett besked från dem varje år.)

Med den listan kan du sedan kontrollera att du har begärt ut de pensioner du har rätt till.

Privat pensionssparande

Har du ett eget pensionssparande måste du vända dig till det pensionsinstitutet du har anlitat, för att diskutera när och hur du tar ut ditt sparande. Har du pensionssparande i flera olika pensionsinstitut måste du komma ihåg att vända dig till dem alla. Även här är det bra att göra en lista över dina olika pensionssparkonton.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här