Lärarförbundet
Bli medlem

Att gå i pension – så här gör du

Att gå i pension handlar både om att avsluta din anställning och att få ut dina pensionspengar. Du behöver själv ansöka om att få ut din pension.

Du har möjlighet att ta ut den allmänna pensionen på hel- eller deltid från 62 års ålder. Det är dock inte säkert att arbetsgivaren går med på att du är tjänstledig på deltid eller börjar arbeta deltid, bara för att du tar ut din pension på deltid.

Du har alltså rätt att få ut din pension, men inte ovillkorlig rätt att arbeta mindre. Ju tidigare du börjar ta ut din allmänna pension, desto lägre kommer den att bli per månad. Det gäller givetvis även om du väljer att bara ta ut en del av den inledningsvis. Det är således viktigt att du kontrollerar hur stor din pension beräknas bli innan du bestämmer dig när du ska gå i pension. Du tjänar naturligtvis på att vänta med att ta ut din pension. Men det är viktigt att även väga in andra aspekter när du fattar det här viktiga beslutet.

För de kollektivavtalade pensionerna varierar reglerna för när du tidigast och senast kan ta ut dem.

Du har också rätt att jobba kvar till 68 års ålder om du så önskar. Din arbetsgivare kan med stöd av lagen kräva att du lämnar anställningen när du fyller 68 år. Du och din arbetsgivare kan dock komma överens om fortsatt anställning även efter att du fyllt 68 år.

Så kan du ta ut din pension

Du kan ta ut dina olika pensioner samtidigt eller vid olika tidpunkter. Den lagstadgade pensionen och avtalspensionen tar man ofta ut som hel pension, men med vissa pensioner är det möjligt att ta ut en del och spara resten. Den lagstadgade pensionen kan till exempel tas ut som 25, 50, 75 och 100 procent.

För den kollektivavtalade pensionen gäller olika regler beroende på om du är anställd i kommun eller landsting, Statligt anställd eller Privat anställd.

Avsluta anställningen

Se till att du lämnar in din skriftliga uppsägning till arbetsgivaren på ett formellt korrekt sätt. Ange ett datum för din sista anställningsdag. Det vanligaste är vid ett månadsskifte. Vill du lämna din anställning på deltid måste du ha kommit överens skriftligt med din arbetsgivare om den ändrade omfattningen av din anställning.

Ansöka om pensioner

Allmän pension

Du ansöker om den allmänna pensionen hos Pensionsmyndigheten, direkt på hemsidan eller på en blankett. Den allmänna pensionen kommer inte längre med automatik utan du måste själv ansöka om att ta ut pensionen. Handläggningen kan dröja ett par månader därför är det klokt att ansöka minst tre månader i förväg.

Kollektivavtalad pension

Din kollektivavtalade pension består sannolikt av olika delar. Om du utnyttjat möjligheten att välja placering för en del av den kollektivavtalade pensionen måste du vända dig till det pensionsinstitutet du valt för att ta ut den pensionsdel du sparat hos dem. Du kan alltså behöva ansöka hos flera bolag. Personalansvarig på din arbetsplats kan hjälpa dig med information och närmare kontaktuppgifter.

För den som inte har valt en annan förvaltare hanteras den kommunala kollektivavtalade pensionen av KPA eller av Skandikon och den statliga av Kåpan Pension.

För privat anställda som inte själva valt annan förvaltare gäller att pensionspengarna förvaltas av olika bolag beroende på vilket pensionsavtal som gäller. Anställda som har ITP ska vända sig till Alecta, anställda i företag anslutna till KTP-planen till Folksam eller Alecta.

Anställda i företag anslutna till KFS vänder sig till KPA.

Är man privatanställd utan kollektivavtal kan man ha en enskilt avtalad tjänstepension av ITP-typ, som kan hanteras av till exempel SPP, Länsförsäkringar eller Swedbank.

Olika arbetsgivare

Har du haft flera anställningar – och därmed kanske olika tjänstepensionsavtal – är det viktigt att du begär ut din pension från var och en av de olika pensionsförvaltarna. Gör en kronologisk lista över dina olika anställningar:

  • Vem var du anställd av?
  • Vilket datum började anställningen?
  • Vilket datum slutade den?
  • Hur stor anställning hade du? Heltid eller deltid?
  • Vilken avtalspension gällde för dig?
  • Om du fick välja placering av delar av avtalspensionen, gjorde du det – och var valde du att placera ditt sparande? (Du har troligen fått ett besked från dem varje år.)

Med den listan kan du sedan kontrollera att du har begärt ut de pensioner du har rätt till.

Privat pensionssparande

Har du ett eget pensionssparande måste du vända dig till det pensionsinstitutet du har anlitat, för att diskutera när och hur du tar ut ditt sparande. Har du pensionssparande i flera olika pensionsinstitut måste du komma ihåg att vända dig till dem alla. Även här är det bra att göra en lista över dina olika pensionssparkonton.

  • Skapad 2020-03-13
  • Uppdaterad 2020-03-13
Frågor & Svar