Lärarförbundet
Bli medlem

Att gå ner i arbetstid för anställda inom Svenska kyrkan

Du som är anställd inom Svenska kyrkan och är medlem i Lärarförbundet har enligt en överenskommelse möjlighet till minskad arbetstid. Syftet är att du som är äldre arbetstagare inför pensionen ska kunna gå ner i arbetstid till 80 procent men få 90 procent av sin heltidslön.

Lärarförbundet har tillsammans med Svenska kyrkan en överenskommelse om att äldre anställda kan använda sig av modellen 80/90/100 för att gå ner i arbetstid. Överenskommelsen kan tillämpas efter ett lokalt beslut.

Heltidsanställd

Du som är tillsvidareanställd och arbetar heltid kan minska din arbetstid från 100 procent till 80 procent och få 90 procent av din heltidslön. Din tjänstepensionsgrundande lön är oförändrad 100 procent av lönen före arbetstidsminskningen.

Deltidsanställd

Möjligheten omfattar även dig som är tillsvidareanställd och som arbetar deltid enligt samma grundmodell som ovan. Det innebär att arbetstiden minskar med 20 procen, lönen minskar med 10 procent och det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls på deltidsnivån före arbetstidsminskningen. Arbetstiden efter arbetstidsminskningen måste vara minst 50 procent av heltid.

Syftet med överenskommelsen är att erbjuda minskad arbetstid för att öka förutsättningarna för äldre anställda att kunna arbeta till pensionsavgång, att underlätta vid framtida generationsväxling eller att underlätta strukturförändringar inom Svenska kyrkan.

Gäller tidigast från 62 år

Möjligheten till minskad arbetstid med oförändrat tjänstepensionsintjänande gäller tidigast från och med den månad då arbetstagaren fyller 62 år. Modellen gäller under 3 år dock längst till och med utgången av den månad arbetstagaren fyller i 32 a § LAS angiven ålder för närvarande 67 år. I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen till lägre sysselsättningsgrad. Den anställde ska så långt möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i mindre omfattning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här