Lärarförbundet
Bli medlem

Årets Innovativa Skolledarpris tilldelas två pristagare

Årets finalister till Innovativa Skolledarpriset. Från vänster: Hanna Lindö, Ingela Netz och Susann Jungåker.

Årets finalister till Innovativa Skolledarpriset. Från vänster: Hanna Lindö, Ingela Netz och Susann Jungåker.

Under Skolledarkonventet utsågs två vinnare av Innovativa Skolledarpriset. Priset tilldelades Susann Jungåker, rektor på Mälardalens tekniska gymnasium, samt vår medlem Hanna Lindö, rektor på Kyrkenorumskolan F-6. På en hedrande andraplats kom Ingela Netz, rektor på Igelstaskolan F-9.

Årets Innovativa Skolledarpris delas för första gången ut till två pristagare. Juryn kunde inte enas om ett namn, utan valde istället att dela på förstaplaceringen och lyfta fram två starka kandidater, Susann Jungåker, rektor på Mälardalens tekniska gymnasium i Södertälje och Hanna Lindö, rektor på Kyrkenorumskolan F-6 i Stenungsund. På en hedersvärd andra placering kom Ingela Netz, rektor på Igelstaskolan F-9 i Södertälje. Läs mer om årets finalister.

Röster från årets finalister

- Man blir så stolt över att få det här priset, det skapar en stolthet för hela skolan. Det är viktigt att skolutveckling uppmärksammas, det har betydelse för det framtida arbete som görs i alla skolor, säger Susann Jungåker.

- Det är så roligt att få komma ända hit, det är ett bevis på att allt arbete man gör faktiskt ger resultat. Tack vare allas arbetsinsats i skolan, får vi nu uppskattning för det vi tror på, säger Hanna Lindö.

- Att bara få bli nominerad är stort, jag visste inte till en början vem det var som hade valt att nominera mig. Men det här priset är ett väldigt roligt bevis på att det arbeta man gör faktiskt uppskattas, säger Ingela Netz.

"Större synlighet med sociala medier"

Juryns motivering till årets förstaplacering

Susann Jungåker, rektor på Mälardalens Tekniska Gymnasium i Södertälje.

Susann har fullt fokus på utveckling och ständiga förbättringar för att hennes skola ska bli Sveriges bästa tekniska gymnasium. Personlig dialog, delaktighet och glädje ligger Susann varmt om hjärtat och kommunikation är en konst som hon väl behärskar. Genom att föredömligt använda IKT når eleverna goda resultat och personalen stimuleras att lära mer. Ett kontinuerligt samarbete med företag och nätverk med andra skolor gynnar utvecklingen och höjer standarden på all utbildning. Susann leder en gymnasieskola som hon vill ska synas och sätta avtryck i omvärlden.

Hanna Lindö, rektor för Kyrkenorumskolan, en F-6-skola i Stenungsund

Hanna driver ett långsiktigt arbete med fokus på skolutveckling. Hon är en tydlig och lyhörd ledare med en tydlig vision. Hanna är aktiv omvärldsbevakare och omsätter tankar om vad skolan behöver i framtiden tillsammans med lärarna. Varje klass samt fritids har varsin blogg, öppen för insyn och delaktighet i skolans arbete. Integrering av digitala verktyg gör elever och lärare delaktiga och nyfikna – bland annat på programmering. Det kollegiala lärandet för undervisningen framåt genom lärande samtal, gemensamma dokument på nätet och personalträffar kring pedagogik och IKT.

Träffa Hanna på SETT

Missa inte möjligheten att höra mer om Hanna Lindös arbetssätt när hon föreläser under SETT-dagarna, den 14-16 april. SETT är Skandinaviens största mässa och konferens för det innovativa och moderna lärandet. Det har varit stor åtgång på biljetterna, men det finns fortfarande biljetter kvar till konferensspåret ”styrning och ledning”. Boka din plats här!

Om Innovativa Skolledarpriset

Lärarförbundet och Microsoft instiftade gemensamt 2011 det Innovativa Skolledarpriset, som har delats ut under varje Skolledarkonvent sedan dess. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel på skolledare, som genom att driva ett hållbart skolutvecklingsarbete och genomtänkt användning av ny teknik, säkrar att deras förskola eller skola ger barn och elever möjlighet att lyckas. Fram till den 30 januari hade du möjligheten att nominera en kandidat.

  • Skapad 2015-02-26
  • Uppdaterad 2015-03-11
Frågor & Svar