Lärarförbundet
Bli medlem

Årets fritidspedagog 2013: Anette Reiver från Nässjö

Eva-Lis Sirén delade ut priset Årets fritidspedagog på Skolforum 2013 till Anette Reiver.

Eva-Lis Sirén delade ut priset Årets fritidspedagog på Skolforum 2013 till Anette Reiver.

Lärarförbundet har utsett Anette Reiver, från Runnerydsskolan i Nässjö, till Årets fritidspedagog. Priset delades ut på Skolforum den 28 oktober 2013.

Lärarförbundet utser varje år Årets fritidspedagog. I år går priset till Anette Reiver.

Juryns motivering

Anette Reiver är en verksamhetstrogen fritidspedagog. Hon är med barnen och skapar sociala samspel i ett genomtänkt görande. Genom sitt likabehandlingsarbete och mobbnings-förebyggande tänkande skapar hon förutsättningar för att alla elever ska känna trygghet och delaktighet. Hon är en genuin fritidspedagog och kompletterar på så sätt lärarna i skolsamverkan. I rastverksamhet och eftermiddagsverksamhet för de äldre eleverna bidrar hon till en samskapande helhet.

Anette Reiver har en nyfikenhet i att förändra och skapa nya möjligheter för att öka elevernas lust att lära, vilket understöds av att hon håller sig à jour med forskning och är drivande i kommunens nätverk för fritidspedagogik.

Jonas Wallman vid Erlaskolan Östras fritidshem i Norrköping och Stina Skar-Nilsson vid Furuviksskolans fritidshem Flamman i Lycksele var de övriga två som ingick i juryns slutdiskussion.

Om utmärkelsen Årets fritidspedagog

Lärarförbundet anser att det är viktigt att lyfta fram meningsfull fritidshemsverksamhet med god kvalitet. Därför tog Lärarförbundet i oktober 2012 över ansvaret från Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) vid Örebro universitet för att priset delas ut.

Webb-tv: Intervju med vinnaren av Årets fritidspedagog 2013, Anette Reiver:

Kriterier

Det här är kriterierna, som är indelade i områdena engagemang, samarbete och utveckling. Priset "Årets fritidspedagog" delas ut till

Fritidspedagogen/läraren i fritidshem visar ett engagemang och

 • visar tillit till elevernas egen förmåga och lyckas väcka deras nyfikenhet, intresse och motivation
 • ger eleverna möjlighet att lära känna sig själv och sina kamrater både som individer och som ’kulturbärare’
 • stärker elevernas demokratiska och sociala fostran, utvecklar elevernas förmåga att hantera konflikter och skapa mellanmänskliga relationer
 • ger möjlighet för eleverna att utveckla förmåga att ta egna initiativ samt att utveckla och fördjupa sina egna intressen
 • utvecklar elevernas relationer till naturen och utemiljön
 • ger möjligheter till sinnliga upplevelser och allsidig kroppslig rörelse
 • ger sammanhang för att utvecklas språkligt och pröva olika språkliga formuleringar.

Fritidspedagogen/läraren i fritidshem samarbetar och

 • skapar bra relationer till elever, arbetskamrater och föräldrar
 • tar initiativ till ömsesidig samverkan med olika lärargrupper och ser fritidshemmet som en del av hela skoldagen.

Fritidspedagogen/läraren fritidshem är kunnig i fritidspedagogik och dessutom öppen för att reflektera över och ompröva sin egen undervisning samt att utveckla och förkovra sig i sitt yrke.

Juryn

Juryn består av en representant från Lärarförbundets styrelse (Cecilia Larsson), en representant från ämnerådet för fritidspedagogik (Bodil Jullesson, som deltagit i juryarbetet tidigare), en representant från den fritidspedagogiska forskningen (universitetslektor, fil.dr. Anna Klerfelt) samt föregående "Årets fritidspedagog" (Monica Fagerström, årets fritidspedagog 2011).

Bakgrund

I och med att NCFF avvecklades under hösten 2012 kunde ingen årets fritidspedagog tas fram för detta år. Lärarförbundet beslöt att överta utmärkelsen och genom ämnesrådet för fritidspedagogik lägga fast en ny struktur för juryarbetet och uppdatera kriterierna något.

 • Skapad 2013-11-22
 • Uppdaterad 2013-12-19
Frågor & Svar