Lärarförbundet
Bli medlem

"Arbetsplatsdialogen engagerar!"

Lärarförbundets arbetsplatsdialog tuffar på ute i landet. Tusentals lärare och skolledare träffas och har ett samtal om sin arbetssituation och arbetar med att förändra det som behöver förändras. Här berättar arbetsplatsombudet Nina om varför arbetsplatsdialogen är viktig.

Arbetsplatsdialogen har nu varit i gång i ungefär 1,5 månad. Arbetet med att genomföra en dialog på arbetsplatsen tuffar på ute i landet. En avdelning som varit extra flitig på att arrangera dialoger är Gotland. Arbetsplatsombudet Nina Ekeroth är ett av de ombud som hållit en dialog. Vi hörde av oss till henne för att höra mer om upplevelsen av dialogen.

Hur var det att göra arbetsplatsdialogen?
– Min upplevelse var att arbetsplatsdialogen var viktig, intressant och enkel att genomföra. Det uppkom många viktiga tankar och funderingar och hade en tydlig struktur.

På vilket sätt engagerade den?
– Arbetsplatsdialogen engagerade, då den lyfter upp viktiga frågeställningar och dilemman. Viktiga aspekter som var och en fick reflektera om, för att senare lyfta upp dessa till diskussion. Detta gjorde att alla kom till tals och kunde göra sin röst hörd.

Vilka problem kunde ni identifiera med hjälp av dialogen?
– Vi kunde identifiera problem som ostabila arbetslag. Stor vikariebrist samt bristen på förskollärare i våra arbetslag. Stora barngrupper med många barn med särskilt stöd samt brist på specialpedagog. Samarbetet och kommunikationen mellan verksamhet och yttre parter såsom socialen och polis behöver bli bättre.

Kan du ge exempel på förändringar som ni kommit fram till att ni vill driva igenom?
– Vi känner att förändringsarbetet är omfattande, men att vi behöver lyfta detta högre upp. Genom att samtala och konkretisera problemen, gör det enklare för chefer att även lyfta det högre upp. Vi känner att politikerna behöver bli delaktiga i diskussionen för att kunna påverka våran situation. Vi upplever även en starkare lagkänsla av att lyfta gemensamma problem och igenkänning i varandras samtal och problem.

Hur gjorde ni för att peppa ombud och medlemmar att delta?
– Jag upplever att ”testen” på lönedagen med Lärarförbundet bidrog till förberedelse och stöttning för ombuden att genomföra den. Vi var förberedda, men även tiden vi behövde avvara spelade in Detta bidrog till att det var enklare att planera in den samt att det inte krävdes någon större förberedelse.

Varför är det viktigt att ha en arbetsplatsdialog igång?
– En arbetsplatsdialog är otroligt viktig att hålla igång. Inte minst för samarbete och gemenskap. Genom att ha stödfrågor blir det enklare att identifiera eventuella problem samt att gå ner på djupet med dessa.

  • Skapad 2019-05-20
Frågor & Svar