Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsplatsdialogen bidrog till omtag kring schemaläggningen

I Olofström har Lärarförbundets arbetsplatsdialog bidragit till förändringar. Här berättar Lärarförbundet Olofströms ordförande om hur det gick till när dialogen bidrog till ett omtag kring schemaläggningen inför hösten.

Lärarförbundets arbetsplatsdialog 2019 ledde till många tusentals samtal. Över hela landet samtalade lärare och skolledare om sin arbetssituation och om de har rätt förutsättningar för att vara bra lärare och skolledare. En omfattande rörelse av samtal för förändring.

I Olofström har dialogen bidragit till konkreta förändringar. Lina Danerklint, ordförande för Lärarförbundet Olofström, berättar:

– Med hjälp av dialogen kunde vi identifiera problem kring lokalbehov samt schemaläggning. Nu ska vi jobba med hur schemaläggningen ska bli bättre. Detta ska genomföras innan sommarlovet för att underlätta terminsstarten till hösten, säger Lina Danerklint.

Berätta mer!
– Schemaläggningen är som sagt något vi kommer att arbeta med under de kommande veckorna. Men vi tittade också på och analyserade vilka lokaler och klassrum som är mest lämpliga till vilka klasser.

Linas egen upplevelse av arbetsplatsdialogen är positiv.

– Vi tyckte att det gick relativt lätt att genomföra den. Det var enkelt att följa arbetsgången, säger hon.

Och det viktigaste av allt - den engagerade!

Det blir många och bra diskussioner och diskussioner som höll sig till ämnet. Men också tydlig tidsram och tydliga frågor gjorde den enkel att genomföra.

Arbetsplatsdialogen fortsätter till hösten och är ständigt pågående.

Varför är det viktigt att ha en arbetsplatsdialog i gång?
– Så att vi har en dialog på arbetsplatserna, vi lärare som grupp är duktiga på att analysera och identifiera problem, men ibland fastnar vi gärna i att diskutera problemen inte möjligheterna eller lösningar. Vi måste bli betydligt bättre på att också prata om allt det som vi gör så fantastiskt bra.


  • Skapad 2019-06-04
  • Uppdaterad 2020-03-02
Frågor & Svar