Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsmiljöverkets granskningar leder till färre medarbetare per chef

Arbetsmiljöverket har nyligen avslutat en stor granskning av arbetsmiljön för första linjens chefer i vård och omsorg. Deras arbetssituation påminner om skolledares. Granskningen ledde till färre medarbetare per chef i flera kommuner.

Inspektionerna pågick i tre år, gällde 113 arbetsgivare och omfattade cirka 1300 chefer i vård och omsorg. Dessa är exempelvis chefer för undersköterskor, sjuksköterskor och hemtjänstpersonal. De allra flesta arbetsgivare fick nedslag av myndigheten. Vanliga anmärkningar gällde att arbetsgivarna brister i att följa upp chefernas arbetsbelastning och att det finns chefer som ansvarar för stora personalgrupper.

De riskfaktorer som Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivarna ska följa upp bättre runt cheferna känns igen från skolans område. Det handlar om:

  • tidspress
  • antal medarbetare per chef
  • personalomsättning och rekrytering
  • verksamhet på flera geografiska platser
  • ständig nåbarhet
  • inflödet av mail
  • chefernas fysiska arbetsmiljö glöms bort vid skyddsronderna

De tre årens granskningar ledde till positiva förändringar. I rapporten kan man läsa att flera kommuner, däribland Tranemo, Stenungsund, Olofström, Tomelilla och Säter, ökat chefstätheten. I Stenungsund var det exempelvis 50 medarbetare per chef innan inspektionen och 30 efter.

Arbetsmiljöverkets inspektioner satte igång en rörelse hos flera arbetsgivare mot bättre arbetsmiljö för chefer i vård och omsorg. Jens Ranta är arbetsmiljöexpert hos Lärarförbundet och kommenterar Arbetsmiljöverkets rapport så här:

  • Skolans chefer har en arbetssituation som på många sätt liknar den som finns i dessa verksamheter. De har för många medarbetare per chef. Nu vill vi se en rörelse mot en rimlig chefstäthet också bland skolans huvudmän. Det ska inte krävas inspektioner för att skolledare ska få den arbetsmiljö de har rätt till.

Läs mer om granskningen här

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här