Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsmiljöverkets föreläggande i Stockholm vägledande för hela Sverige

-Nu är gränsen nådd. Lärarnas arbetsbelastning måste minska, för både lärarnas men också för elevernas skull, säger förbundsordförande Eva-Lis Sirén.

-Nu är gränsen nådd. Lärarnas arbetsbelastning måste minska, för både lärarnas men också för elevernas skull, säger förbundsordförande Eva-Lis Sirén.

Arbetsmiljöverket har ålagt Stockholm stad att ta itu med lärarnas arbetsbelastning. Det ger också vägledning till alla lärare i Sverige som vill ha en rimlig arbetssituation.

Stockholms lokalavdelning har i veckan överlämnat en konkret handlingsplan för lärares arbetsmiljö till Stockholm stad. Det är ett svar dels på Arbetsmiljöverkets föreläggande som kom den 21 februari, men också en följd av de lättnader i arbetsbörda som Stockholms lärare kräver.

Beslutet från Arbetsmiljöverket är inte bindande för någon annan arbetsgivare än Stockholms stad, men det är vägledande för alla lärare som har en ohållbar arbetssituation. Det finns därför all anledning att lämna motsvarande krav som i Stockholm, även på andra ställen i landet och för andra skolformer än grundskola och gymnasieskola. Naturligtvis ska kraven vägas mot den lokala situationen.

- Läget i Stockholm illustrerar den ohållbara arbetssituation som lärare runt om i landet befinner sig i. Nu är gränsen nådd. Lärarnas arbetsbelastning måste minska, för både lärarnas men också för elevernas skull, säger förbundsordförande Eva-Lis Sirén.

Tipsa din avdelning

Tveka därför inte att berätta och tipsa din avdelning om Stockholms kravlista.

- Undersökningarnas tid är förbi, vi vet att lärare i alla skolformer hos nästan alla arbetsgivare jobbar under en orimligt hög press. Arbetsgivare är skyldiga att ta reda på hur lärare har det. Det har många gjort, och ändå stoppat in mer arbetsuppgifter, säger Erik Hallsenius, ombudsman på Lärarförbundet.

Påverka din egen arbetssituation

Har du en arbetsbelastning som inte är hållbar, ta i första hand kontakt med din chef och förklara hur din arbetssituation ser. Skulle detta inte fungera - ta kontakt med Lärarförbundets ombud eller direkt med din avdelningsstyrelse. Självklart är det mycket viktigt att vara tydlig och konkret både mot din chef och ombudet om hur din arbetssituation ser ut.

Så jobbar ombudet

Det sedvanliga första steget är att väcka frågan som arbetsmiljöärende i skyddskommittén. Om man inte får gehör finns det olika metoder att ta frågan till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan sedan ställa skarpa krav under hot om vite.

Målet är naturligtvis inte att få fram förelägganden om vite från arbetsmiljöverket. Den resursen ska finnas i bakgrunden som ett extra tryck och mandat i frågan. Det är dessutom så att arbetsmiljöverket avvisar framställan om det inte har förts en dialog innan de kopplas in. Målet är i stället att få arbetsgivaren att vidta åtgärder som gör det lättare att vara framgångsrik som lärare utan att behöva jobba under stor och ständig press.

Om chefen saknar resurser

Om din chef tycker att situationen är ohållbar och inte har resurser att ta ansvar för er arbetsmiljö kan chefen i sin tur skicka tillbaka arbetsmiljöansvaret - i de delarna det gäller - till sin chef. Eftersom de pengar som krävs för att förändra situationen oftast finns på denna nivå, ökar etta sannolikheten att något händer.

Den här sidan skapades: 2013-03-15.

  • Skapad 2013-03-15
  • Uppdaterad 2014-02-21
Frågor & Svar