Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsmiljöverket ger förtydliganden om tillbudsanmälan, dokumentation och corona

Nu har Arbetsmiljöverket, sent omsider, förtydligat vad som gäller ifråga coronavirus, tillbudsanmälan och dokumentation.

Arbetsgivare har skyldighet att skyndsamt anmäla dödsfall, svårare personskador, skador som drabbat flera samtidigt och allvarliga tillbud. Om det konstaterats att någon exponerats för coronavirus i arbetet ska arbetsgivaren vidta åtgärder så att inte fler arbetstagare riskerar att bli exponerade för coronavirus.

Det ska också dokumenteras vem eller vilka som blivit exponerade, vilket arbete de har och vilka arbetsuppgifter som utfördes när de exponerades för viruset. Dokumentationen ska sparas i minst tio år. Utebliven dokumentation kan leda till att arbetsgivaren får sanktionsavgifter.

Lärarförbundet Skolledare menar att du som skolledare behöver du känna till detta. Sannolikt har du ett ansvar och arbetsuppgifter knutna till dessa frågor. Vi ger därför följande råd:

  • Läs om tillbudsanmälan och dokumentation hos Arbetsmiljöverket.
  • Om du är det minsta osäker på hur du ska agera och vilka rutiner som finns, vänd dig till din huvudman eller arbetsgivare.
  • Arbeta tillsammans med skyddsombud/ombud.
  • Låt riskbedömningarna vara centrala i arbetsmiljöarbetet.

För att arbeta i enlighet med Arbetsmiljölagen ska riskbedömningar och åtgärder dokumenteras. Detta är särskilt aktuellt ifråga om smittspridning då det är först i efterhand man kan veta om något gått fel. Om Arbetsmiljöverket i ett sådant fall beslutar att granska verksamheten kommer myndigheten att efterfråga dokumentationen.

GLÖM INTE: De allra flesta skolledare är både chefer och arbetstagare. Det ska finnas ett arbete kring tillbud, dokumentation och riskbedömningar som gäller dig i din roll som arbetstagare. Det har gjorts undersökningar som visar att skolledare har högre risk att drabbas av covid-19 än lärare.

Här kan du läsa mer från Arbetsmiljöverket angående att förebygga smittspridning i skola och förskola samt om böter och sanktionsavgifter.

  • Skapad 2021-01-18
Frågor & Svar