Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsmiljöregler kräver balans

- Ansvaret ligger hos arbetsgivaren – inte hos skyddsombuden, säger Cyrene Martinsson Waern.

- Ansvaret ligger hos arbetsgivaren – inte hos skyddsombuden, säger Cyrene Martinsson Waern.

Arbetsgivaren har ansvar för hela arbetsmiljön, även jobbstressen. – Med hjälp av de nya arbetsmiljöföreskrifterna kan Lärarförbundet ställa mycket tydligare krav för att medlemmarna ska få det stöd de behöver av arbetsgivaren, säger Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Cyrene Martinsson Waern.

Lärarförbundet har länge drivit på för att lagen ska förtydligas. Och det blev verklighet i och med de nya föreskrifterna Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) från Arbetsmiljöverket. Diagnoser som kan relateras till stress har ökat kraftigt i Sverige, inte minst inom skolan. Lärare är en av de mest drabbade yrkesgrupperna.

– Många års ”osthyvling” då man skurit ner på resurserna utan att minska kraven syns nu i sjukstatistiken, lärare är väldigt utsatta, berättar Cyrene Martinsson Waern.

Lärarförbundet bearbetade Arbetsmiljöverket tillsammans med alla andra TCO-förbund i ett arbetsmiljönätverk och hävdade att det måste gå att tydligare ställa krav på arbetsgivaren i fråga om arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Och det blev just de områden som den nya föreskriften sedan tog upp.

Jobbstress ska förebyggas

De nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket betonar att arbetsgivaren måste ha koll på hela arbetsmiljön, inte bara fysiska faror, utan även i fråga om jobbstressen. Och det är arbetsgivarens ansvar att arbeta förebyggande.

Cyrene Martinsson Waern förklarar:

– Chefer, arbetsledare och skyddsombud måste få tillräcklig kunskap för att förebygga ohälsa och kunna främja en god arbetsmiljö. Detta ansvar ligger hos arbetsgivaren – inte hos skyddsombuden.

Balans på krav och resurser

Lagen säger att arbetet ska rymmas inom arbetstiden, men en nyhet i föreskriften är att man också ska väga in hur stressande olika arbetsmoment är. Arbetsgivaren ska också säkerställa att prioriteringen av arbetsuppgifterna är känd för varje arbetstagare.

Lärarförbundet menar att lärare och arbetsgivare gemensamt kan komma fram till vad som är viktigast i arbetet och vad man ska hinna med på kort och lång sikt. Det viktiga är att det finns balans mellan kraven som ställs och de resurser som finns.

Viktig med riskanalys

– Vi har stora förhoppningar att det blir enklare att arbeta förebyggande nu. Inte minst kan de nya föreskrifterna bli ett medel för skyddsombuden, säger Cyrene Martinsson Waern. Både Lärarförbundets ombud och skyddsombuden i avdelningarna kan nu lättare uppmärksamma medlemmarna på möjligheterna att få hjälp och påtala för arbetsgivaren vilket ansvar de har.

Under året har också Lärarförbundet satsat mer resurser på arbetsmiljöfrågorna både centralt och regionalt. Så snart den nya föreskriften kom skickade Lärarförbundet ut information till alla avdelningar med råd om att utgå från den nya föreskriften och att tänka på att göra riskanalys.

Frågor att ställa till arbetsgivaren kan vara: När kommer vi bedöma riskerna i personalplaneringen för hösten? Vilken hjälp får vi för att forma ett arbete i balans? Hur får vi utbildning i de nya föreskrifterna?

Mål ska sättas

Skyddsombuden har rätt att vara med i planeringen av åtgärder och uppföljningen av reglerna i föreskriften. Det ska alltid finnas mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet och lärarna ska få möjlighet att vara med då målen formuleras.

På grund av den ökade arbetsrelaterade sjukfrånvaron föreslog regeringen i fjol att arbetsgivare med hög sjukfrånvaro skulle betala fler än de första 14 dagarnas lön då anställda insjuknar. En så kallad ”hälsoväxling”. Men då parterna på arbetsmarknaden gjorde en gemensam avsiktsförklaring för hur man ska få ner sjukfrånvaron så drog regeringen tillbaka förslaget.

– Lärare ska har rätt att orka med ett helt yrkesliv inom professionen. Nu har vi fått tydligare verktyg för att kunna ställa krav på arbetsgivaren att ta sitt ansvar, säger Cyrene Martinsson Waern och berättar att ombuden fått checklistor och information som stöd.


Kommunen tar inte ansvar


Lärarförbundets avdelning i Kungälv har sedan fem år arbetat aktivt med arbetsmiljöfrågor. Trots både väldefinierade riktlinjer och rutiner är det många lärare som mår dåligt på grund av arbetsbelastningen.
Peter Hvass är ordförande i avdelningen. Han berättar:Peter Hvass

– I slutänden är det alltid resultatet som räknas. När vi får signaler om att medlemmar inte är trygga, att tillbud inte tas om hand och att chefer inte tar ansvar, så innebär det att vi har en ledningskultur som skapar dålig arbetsmiljö.

I de nya riktlinjerna från arbetsmiljöverket konstateras för första gången att kulturen i en organisation kan vara ett arbetsmiljöproblem - något som knappas är en nyhet. Men Lärarförbundet i Kungälv ville få besked av arbetsgivaren hur kommunen tänkte åtgärda problemen. Det svar man fått är en hänvisning till alla de riktlinjer och rutiner som uppenbarligen inte gett resultat. I samma veva gjorde arbetsmiljöverket en inspektion i kommunen och hittade så pass allvarliga brister att kommunen fick ett föreläggande med vite. Nu sattes en juridisk process igång som ännu inte är avgjord. Peter Hvass suckar:

– Det verkar som att kommunen inte är intresserad av att förbättra arbetsmiljön utan bara av att få rätt i domstolen.

Lärarförbundet har i en gemensam skrivelse med Kommunal och Lärarnas Riksförbund påpekat för kommunstyrelsen att det finns stora arbetsmiljörisker då budget och årsplan för skolverksamheten inte stämmer överens. När planen dimper ner i verkligheten kan det innebära klasser på 35 elever och en omöjlig arbetssituation.

De nya riktlinjerna säger att medarbetare i förväg ska veta vilka arbetsuppgifter som ska tas bort då det behövs prioriteras.

– Många lärare har varken en beskrivning av eller tidsbudget för sitt uppdrag, berättar Peter Hvass som menar att en extern oberoende aktör borde tas in för att ge förslag på åtgärder.

I väntant på domslut sitter inte Lärarförbundet med armarna i kors. Man arbetar intensivt med första ledets chefsnivå där det finns en god vilja enligt Peter Hvass.

– Arbetsmiljölagen är ett viktigt verktyg för att säkra en hållbar arbetsmiljö för våra medlemmar.Text/textbearbetning: Maria Rodikova/Proidea


Åter till Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här