Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsmiljön på en tredjedel av landets skolor ska inspekteras

Lärarförbundet välkomnar Arbetsmiljöverket beslut att fram till 2016 inspektera Sveriges skolor för att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever.

Inspektionen gäller förskoleklass, grund- och gymnasieskolan samt grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Inspektionen kommer ske hos alla huvudmän med mer än fem skolor, och ett urval av övriga huvudmän.

Inspektionerna kommer att börja på huvudmannanivå – alltså förvaltning eller styrelse. Sedan inspekteras ett antal enheter. Återkoppling kommer att ske till huvudmannanivån, där det också kommer att ställas krav på att uppdagade problem åtgärdas även på andra enheter.

- Det är fantastiskt med ett upplägg där de som faktiskt sitter på resurserna, förvaltningar och styrelser, också får ta ansvar för arbetsmiljön, säger Erik Hallsenius, ombudsman som jobbar mer arbetsmiljö på Lärarförbundets kansli.

Lösa problem

En central fråga för förbundet blir nu att se till att högsta nivån också ser som sin uppgift att hjälpa till att lösa problem och inte bara att kasta ut ansvar i organisationen. Lärarförbundets och Sveriges Elevkårers undersökning från i somras visar att där vi har högt ansvarstagande och lyhördhet på hög nivå, så har vi också friska lärare och goda resultat.

Arbetsmiljöverket har pekat på fem huvudområden för inspektion. Systematiskt arbetsmiljöarbete, lärares och skolledares arbetsbelastning, hot och våld, luft- och ljudmiljö. Men ambitionen är också att vara lyhörda för lokala problem.

- Alla problemen är angelägna, men jag menar att arbetsbelastningen sticker ut, säger Erik Hallsenius.

Jobbar 52 timmar

Skolverkets senaste undersökning visar att grundskollärare jobbar i snitt jobbar 52 timmar i veckan, vilket är betydligt mer än vad både hälsa och lönen talar för. 81 procent av lärarna i fritidshem svarar att arbetsbelastningen har ökat påtagligt under de senaste åren. Skolledarjobbet har av samma skäl blivit väl mycket av ett genomgångsjobb.

- Nu är det upp till bevis för dem som vill bedriva skola av hög kvalitet. Och det finns ingen anledning att vänta på inspektionen, säger Erik Hallsenius.

  • Skapad 2013-08-28
  • Uppdaterad 2014-01-15
Frågor & Svar