Lärarförbundet
Bli medlem

Ny arbetsmiljöföreskrift ska minska den arbetsrelaterade ohälsan

Från den 31 mars gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), även kallad OSA. Föreskriften tar fasta på de delar som inte bara är synliga för ögat, utan ska hantera problem med arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Förskollärare och fritidspedagoger tillhör de yrkesgrupper som har högst stressrelaterade sjukskrivningar av alla högskoleutbildade grupper på arbetsmarknaden. Med föreskriften som bakgrund kan vi och arbetsgivarna på allvar börja arbeta för att komma tillrätta med det problemet.

– Den fyller en viktig funktion som stöd i de stora utmaningar som det här handlar om, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand om föreskriften till Lärarnas tidning.

Lärarförbundets tidigare arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius är positivt inställd till föreskriften AFS 2015:4.

- Först och främst har vi nu fått det verktyg vi länge efterlyst. Kravet på att arbetsgivaren ska forma ett arbete i balans är väldigt tydligt formulerat. För skyddsombud medför den bindande regler att driva arbetsbelastningsfrågor utifrån, säger Erik Hallsenius.

Föreskriften ger tydlighet

Hallsenius menar även att Arbetsmiljöverket på ett lättfattligt vis satt ord på vad som är eller kan upplevas som ohälsosamt i en modern arbetsmiljö.

- Nu är det viktigt att ombuden tar initiativ till diskussioner med lärare och chefer för att hitta former för ett fungerande arbetsplatsklimat. Att de viktigaste uppgifterna prioriteras och att det finns möjlighet att klara av dem inom ramen för arbetstiden, säger Erik Hallsenius.

På Lararforbundet.se finns mycket att hämta till den diskussionen, bland annat om fungerande tjänstefördelningar, scheman, raster och pauser. Suntartbetsliv.se har även tagit fram ett verktyg, OSA-kompassen, som kan ge dig vägledning i vad den nya arbetsmiljöregeln innehåller och hur du ska förhålla dig till den som arbetsgivare och skyddsombud. Även OFR har tagit fram en handledning kring hur man inkluderar de organisatoriska och sociala perspektiven i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslut om stödmaterial i HÖK

I det prolongerade avtalet, HÖK 12, finns en överenskommelse med arbetsgivarna om att ta fram ett stödmaterial särskilt anpassat för skola och förskola.

- Jag hoppas att vi hittar lösningar som alla kan vara överens om. Några snabbt och andra senare. Stödet finns i det material som tas fram av parterna, avslutar Hallsenius.

De nya reglerna börjar gälla den 31 mars 2016 men finns att hämta redan nu på Arbetsmiljöverkets webbplats. Det stödmaterial parterna enligt avtalet tar fram ska vara klart till årsskiftet 2016/2017.

Webb-tv: Se intervjun med Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius om den nya föreskriften OSA, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).


  • Skapad 2015-11-02
  • Uppdaterad 2016-12-06
Frågor & Svar