Lärarförbundet
Bli medlem
Driftinformation: Just nu är det driftstörningar på lararforbundet.se

Arbetsgivarföreningen KFO – sammanfattning av kollektivavtalet

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har genom Lärarnas Samverkansråd ​träffat överenskommelse med KFO att förlänga avtalets löptid med ett år till 31 augusti 2021.

Aktuellt

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har genom Lärarnas Samverkansråd träffat överenskommelse med KFO att förlänga avtalets löptid med ett år till 31 augusti 2021. Överenskommelsen innebär att lönerevision ska genomföras per den 1 september 2020. Arbetet med löneprocesser kan därmed både inledas och fullföljas i enlighet med avtalets intentioner.

Det finns inga övriga förändringar i kollektivavtalet.

Viktigt om löner

I och med att avtalet är tecknat kan löneöversynerna ta fart på din arbetsplats. Löneavtalet är oförändrat men det kan vara bra att läsa igenom avtalet och speciellt de delar som rör lönesamtal. Observera att samma revisionsdatum 1 september gäller under 2020.

  • Löneavtalet saknar centralt angivet utrymme, sedan 2016.
  • Förbered ditt lönesamtal: löneavtalet på KFO utgår från lönesättande samtal som utgångspunkt för lönesättning. Lönesamtalet har en central roll i lönesättningen för dig som medlem, därför är det viktigt att du förbereder dig.. Här hittar du stöd inför ditt lönesamtal.
  • Möjlighet till förstärkt lönesamtal: Liksom tidigare finns det möjlighet för enskilda medlemmar att begära förstärkt lönesamtal inom en vecka efter lönesamtalet. Det är framförallt i de fall där kvaliteten på lönesamtalet brister eller den nya lönen inte har motiverats på ett tillfredsställande sätt. Om det finns ombud eller klubb på arbetsplatsen kan den personen med fördel delta i det förstärkta lönesamtalet. Du kan också kontakta Lärarförbundets kontakt för råd och stöd!
  • Begär central konsultation: Vi vill särskilt understryka vikten av det lokala lönearbetet. Särskild i de fall lokala löneprocessen är bristfällig är det extra viktigt att begära central konsultation.
  • Begär förhandling: ombud och klubbar kan begära förhandling efter att alla lönesamtal är genomförda. Detta ska göras senast 15 oktober 2020.

En gemensam arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommitté fffsam arbetar för att främja och utveckla arbetet med arbetsmiljön i fristående skolor, förskolor och fritidshem. Arbetsgivarföreningen KFO bildade fffsam 2011 tillsammans med Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision. Fffsam har tagit fram två broschyrer som tar upp hur man kan jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete inom förskolan samt inom förskoleklass, skola och fritidshem.

Har du frågor?

Om du har frågor eller behöver mer information är du välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt.


Kommentarer:

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här