Lärarförbundet
Bli medlem

​”Arbetsgivaren lyssnar på ett annat sätt!”

Bo Hansen är dramapedagog och kursledare på Gotlands folkhögskola i Hemse. Foto: Tove Sjögren.

Bo Hansen är dramapedagog och kursledare på Gotlands folkhögskola i Hemse. Foto: Tove Sjögren.

”Det är rätt logiskt att vi som jobbar på arbetsplatsen fattar besluten i stället för att lämna det till någon annan. Med klubben blir det en kortare väg till att påverka”, berättar Bo Hansen, ordförande i folkhögskoleklubben på Gotland.

På Gotlands folkhögskola har Lärarförbundet en klubb med 30 medlemmar. Majoriteten av lärarna på skolan är medlemmar. Många kommer också på mötena, berättar klubbens ordförande Bo Hansen som är dramapedagog på skolan.

– Det finns många skäl att ha en klubb och närheten är det främsta – närheten till besluten och till medlemmarna. Arbetsgivaren lyssnar på ett annat sätt!

Kan du ge exempel på något som ni kan göra tack vare att ni har en klubb?

– Vi är med på möten med arbetsgivaren. Till exempel: I god tid för löneförhandlingarna har vi ett medlemsmöte och diskuterar hur vi vill föra fram vad vi tycker. Resultatet förs vidare till arbetsgivaren som, visar det sig, tagit till sig våra synpunkter.

– Vi är delaktiga i anställningsprocesserna.

– Det blir inte lika lätt att komma undan – vi måste prata tillsammans. Hälften är gjort när vi kan prata med varann. Det är rätt logiskt att vi som jobbar på arbetsplatsen fattar besluten utan att lämna till någon annan. Vi vet ju bäst hur vi skulle vilja ha det!

Hur gör ni om ni behöver hjälp?

– Om det kör ihop sig får vi stöd av Lärarförbundets avdelning – när det är något regelmässigt eller juridiskt, vi inte kan, till exempel. Det är aldrig några problem att samarbeta.

Vad är viktigt att tänka på om man vill bilda en klubb?

– Det gäller att ha en schysst relation till arbetsgivaren – ett respektfullt samarbete. Om man ska kunna säga ifrån måste man också kunna lyssna. Men allra viktigast är ändå att ha medlemmar som kommer på mötena och att det finns en öppenhet för dialog, även när det gäller sådant många kan tycka är jobbigt - lönerna till exempel.

– Med klubb öppnar sig många möjligheter att påverka om man vill ta steget!

  • Skapad 2019-09-13
Frågor & Svar