Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsbördan ökar mest hos lärarna

Lärare i förskola, grundskola, gymnasiet och i fritidshemmen ligger på topp 5-listan över yrkesgrupper där arbetsbelastningen ökar mest. Det visar en sammanställning av tidningen Du&Jobbet. ​

Lärarna är mest utsatta bland yrkesgrupper där arbetsbelastningen ökat mest de senaste fem åren. Det visar tidningen Du&Jobbets sammanställning av SCB:s statistik.

- Jag är tyvärr inte förvånad över uppgifterna. Vi har noterat liknande resultat i andra undersökningar och att det ser ut så här är riktigt allvarligt, kommenterar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Värst är utvecklingen för grundskollärare, följt av gymnasielärare, förskollärare och fritidspedagoger.

Frustration och samvetsstress

- Arbetsuppgifterna har blivit fler. Frustrationen över det som ska göras har ökat. Det innebär en samvetsstress, när man får använda mycket tid till annat än undervisning - kärnuppdraget som lärare och det man utbildat sig för, säger Johanna Jaara Åstrand.

Tack vare Lärarförbundet finns diskussionen om lärares arbetsbelastning på den politiska och mediala agendan. Några av våra förslag har också politikerna bestämt sig för att göra till sina. Flera förändringar har trätt och kommer att träda i kraft.

Minska arbetsbelastningen och höj lärarlönerna

För att vända på utvecklingen behövs fortsatta satsningar på minskad arbetsbelastning och högre lärarlöner.

- Bilden av yrket är inte särskilt attraktiv. Få söker till lärarutbildningen. Lönerna är låga och sedan kommer undersökningar som visar på lärarnas höga arbetsbelastning. De gynnar verkligen inte antalet ansökningar till lärarlinjerna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Här ökar belastningen mest

Du&jobbets redovisning bygger på den senaste undersökning som SCB gör för Arbetsmiljöverkets räkning vartannat år. Den innehåller bland annat frågan till personer som haft samma yrke de senaste fem åren om deras arbetsbelastning ökat eller minskat. I begreppet arbetsbelastning anges att man upplever att man har alldeles för mycket att göra. SCB har för tidningens räkning tagit fram uppgifter på yrkesnivå.
  1. Grundskollärare 84 %
  2. Gymnasielärare 74 %
  3. Barnmorskor; specialistsjuksköterskor 70 %
  4. Förskollärare och fritidspedagoger 69 %
  5. Vård- och omsorgspersonal 61 %
  6. Drift- och verksamhetschefer 58 %
  7. Chefer för särskilda funktioner 56 %
  8. Sjuksköterskor

Genomsnittet för samtliga yrken: 47 procent.

  • Skapad 2015-04-20
Frågor & Svar