Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetsbelastning i fokus på Silverdansens förskola

Emma Landström är ombud för Lärarförbundet på Silverdansens förskola.

Emma Landström är ombud för Lärarförbundet på Silverdansens förskola.

När åtta lärare samlas för att prata om vad som är viktigast för dom på jobbet blir det svårt att hålla sig till de 30 minuter som är avsatta. "Det är mycket som engagerar oss", säger Lärarförbundets ombud Emma Landström som haft medlemsdialog på Silverdansens förskola i Norrköping.

Du har just gjort medlemsdialogen tillsammans med dina kollegor, vad tyckte du om det?

- Väldigt positivt – det var ett stort engagemang – alla delade med sig. Det ena ledde till det andra. Vi pratade nog mer än 30 minuter. Frågorna handlar om det som är viktigast för oss, och öppnar upp för olika perspektiv.

Vad blev det mest diskussioner om?

- Arbetsbelastningsfrågorna, utan tvekan. Allt från vikten av reflektionstid, tillgång till vikarier till att vi skulle behöva färre barn i barngrupperna och stabila arbetslag. Just nu har vi många luckor att fylla, det skapar ovisshet och oro.

- Vi pratade också om vad som oss engagerar mest på jobbet. Om att få upptäcka och utforska tillsammans med barnen, och utmana dem i deras lärande. Alla kreativa och engagerade kollegor, den positiva andan i huset och arbetslagen. Och inte minst den respons vi får från barn, chef, kollegor och föräldrar.

Hur går ni vidare?

- Vi kom överens om att vi ska fortsätta diskutera och prioritera. Vad får oss att må bättre på jobbet? Vilka förutsättningar krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag på bästa sätt?

Vad vill du säga till andra medlemmar och ombud som funderar på att göra medlemsdialogen?

- Gör det! Frågorna berör, och om man tar sig tid att göra 30-minutersvarianten så får man ut mycket av det. Frågorna öppnar verkligen upp för diskussion. Och så är det väldigt enkelt att följa riktlinjerna!

  • Skapad 2017-03-27
Frågor & Svar