Lärarförbundet
Bli medlem

Arbetet för att bryta skolsegregationen fortsätter

Lärarförbundet har länge arbetat för att skolsegregationen ska brytas. I dag finns alltför stora skillnader i hur mycket resurser olika kommuner lägger på skolan.

Lärarförbundet satt med i den skolkommission som i sitt betänkande 2017 konstaterade att resurserna spretar för mycket mellan skolor och kommuner. Alldeles för ofta har skolor med störst behov minst resurser.

Regeringen tillsatte under 2018 en utredning som ska föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och för att förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Syftet är att öka likvärdigheten inom berörda skolformer. Utredningen ska också kartlägga och analysera orsakerna till skillnaderna i resurser för undervisning och elevhälsa och hur detta påverkar kunskapsresultaten. och vid behov lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Alla elever måste få förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Dels för att förbättra skolresultaten, men också för att stärka jämställdheten mellan flickor och pojkar. Lärarförbundet har aktivt arbetat för att för att utredningen ska tillsättas och är även representerat i expertgruppen.

Björn Åstrand, dekan för Lärarutbildningsnämnden vid Karlstads universitet och tidigare ledamot av Skolkommissionen har utsetts till särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2020.


Nytt verktyg om Lärarbristen

I mars 2018 lanserade Lärarförbundet Lärarkollen Det är ett ett verktyg där man kan kontrollera andelen behöriga lärare i olika kommuner. Syftet är att skapa opinion kring hur lärarbristen påverkar barn och elever, och att den skapar en pedagogisk segregation. För att lyfta fram de stora regionala skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner och län. De innehåller inte bara analys över utvecklingen av lärarbehörigheten i respektive kommun och län, utan också en sammanställning över situationen i samtliga skolor.

Åter till Verksamhetsberättelsen 2018Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar