Lärarförbundet
Bli medlem

Äntligen mer planeringstid för Botkyrkas förskollärare!

Mirlinda Quranolli, ordförande för Lärarförbundet i Botkyrka.

Mirlinda Quranolli, ordförande för Lärarförbundet i Botkyrka.

Efter lång tids påverkan av lärarna i Botkyrka har kommunen nu beslutat utöka förskollärarnas planeringstid. – Det här betyder mycket både för lärarna och för kvaliteten, säger förskolläraren Mirlinda Quranolli, ordförande för Lärarförbundet.

Under många år har lärarna signalerat och tryckt på om mer planeringstid.

Alla förskollärare i Botkyrka får extra tid för planering samt uppföljning av undervisning.

– Lärarna saknar idag förutsättningar för att planering och uppföljning för undervisningen i förskolan. Dessutom ser det väldigt olika ut på olika förskolor. Vi behöver ha större likvärdighet och förskollärarna behöver förutsättningar utifrån läroplanens mål och intentioner, säger Mirlinda Quranolli.

Det nya beslutet som fattades på barn- och utbildningsnämnden i mitten av mars innebär att alla förskollärare i Botkyrka får extra tid för planering samt uppföljning av undervisning. Detta gäller från och med 1 juli.

Kommunen har få behöriga förskollärare och beslutet innebär därför 15 minuters planeringstid per barn.

Ambitionen måste självklart också vara att öka förskollärartätheten.

– Exempelvis på en förskola där det är 100 barn och 5 förskollärare kommer det att resultera i 5 timmar planeringstid i veckan.

– Ambitionen måste självklart också vara att öka förskollärartätheten, säger Mirlinda Quranolli.

Kommunen har endast 24 procent behöriga förskollärare, jämfört med rikssnittet på 40 procent.

Artikeln uppdaterades 18 oktober 2019.

Kommentarer:

Mirlinda
Mirlinda Quranolli

Hej,
Det ser väldigt olika ut i kommunen både gällande enskild pedagogisk utvecklingstid för förskollärarna samt gemensam arbetstid för arbetslagen.

Med vänliga hälsningar

Lärarförbundet Botkyrka

  • Skapad 2019-05-06 15:05
Mirlinda

Om Mirlinda Quranolli

Mitt namn är Mirlinda Quranolli,
Intresset för läraryrket väcktes tidigt hos mig, efter gymnasiet läste jag några kurser inom pedagogik och intresset för arbete inom förskolan stärktes. Efter min studietid på stockholmuniversitet där jag studerade till lärare mot yngre åldrar såg jag fram emot att arbeta inom förskolan, där grunden för det livslånga lärandet läggs. I det fackliga arbetet brinner jag för arbetsmiljöfrågor.

Mirlinda
Mirlinda Quranolli

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2019-05-06 15:04
Mirlinda

Om Mirlinda Quranolli

Mitt namn är Mirlinda Quranolli,
Intresset för läraryrket väcktes tidigt hos mig, efter gymnasiet läste jag några kurser inom pedagogik och intresset för arbete inom förskolan stärktes. Efter min studietid på stockholmuniversitet där jag studerade till lärare mot yngre åldrar såg jag fram emot att arbeta inom förskolan, där grunden för det livslånga lärandet läggs. I det fackliga arbetet brinner jag för arbetsmiljöfrågor.

Anonym
Anonym

Jag är intresserad av hur många timmar gemensam arbetstid som varje arbetslag har.
Dessutom undrar jag hur många timmar varje förskollärare har som sin egna planeringstid utöver ovan nämnda 15 min/ barn.

  • Skapad 2019-05-06 14:16

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här