Lärarförbundet
Bli medlem

Äntligen mer planeringstid för Botkyrkas förskollärare!

Mirlinda Quranolli, ordförande för Lärarförbundet i Botkyrka.

Mirlinda Quranolli, ordförande för Lärarförbundet i Botkyrka.

Efter lång tids påverkan av lärarna i Botkyrka har kommunen nu beslutat utöka förskollärarnas planeringstid. – Det här betyder mycket både för lärarna och för kvaliteten, säger förskolläraren Mirlinda Quranolli, ordförande för Lärarförbundet.

Under många år har lärarna signalerat och tryckt på om mer planeringstid.

Alla förskollärare i Botkyrka får extra tid för planering samt uppföljning av undervisning.

– Lärarna saknar idag förutsättningar för att planering och uppföljning för undervisningen i förskolan. Dessutom ser det väldigt olika ut på olika förskolor. Vi behöver ha större likvärdighet och förskollärarna behöver förutsättningar utifrån läroplanens mål och intentioner, säger Mirlinda Quranolli.

Det nya beslutet som fattades på barn- och utbildningsnämnden i mitten av mars innebär att alla förskollärare i Botkyrka får extra tid för planering samt uppföljning av undervisning. Detta gäller från och med 1 juli.

Kommunen har få behöriga förskollärare och beslutet innebär därför 15 minuters planeringstid per barn.

Ambitionen måste självklart också vara att öka förskollärartätheten.

– Exempelvis på en förskola där det är 100 barn och 5 förskollärare kommer det att resultera i 5 timmar planeringstid i veckan.

– Ambitionen måste självklart också vara att öka förskollärartätheten, säger Mirlinda Quranolli.

Kommunen har endast 24 procent behöriga förskollärare, jämfört med rikssnittet på 40 procent.

Artikeln uppdaterades 18 oktober 2019.

  • Skapad 2019-03-15
Frågor & Svar