Lärarförbundet
Bli medlem

”Äntligen kom legitimationskravet”

Ann-Sofie Boström, lärare i fritidshem som ser lärarlegitimationen som en viktig väg vidare.

Ann-Sofie Boström, lärare i fritidshem som ser lärarlegitimationen som en viktig väg vidare.

Det säger Ann-Sofie Boström som är lärare i fritidshem och hon ser legitimationskravet som en viktig väg vidare. ”Fler utbildade lärare i fritidshem med legitimation har inte bara betydelse för yrkets status, utan även för fritidshemsverksamhetens utveckling och kvalitet.”

Hur märker du av lärarbristen, både inom fritidshem och förskoleklass/grundskolan?

- Den är väldigt tydlig och det är svårt att få behöriga lärare till utlysta tjänster. Det jag märkt på senare år är att rektorer i grundskolan alltmer plockar behöriga pedagoger från fritidshemmen och ger dem lärartjänster i skolan. Ofta blir det outbildade vikarier som får jobba kvar på fritidshemmen.

Har arbetssituationen förändrats de senaste åren?

- När antalet outbildade kollegor ökar så läggs mer ansvar på de utbildade i verksamheterna. Tid för planering och reflektion är inte självklart utan något man får slåss för inför varje läsårs start. Att ständigt förklara och förtydliga vårt viktiga uppdrag i fritidshemmet och att det måste prioriteras känns som en ständig kamp.

- Barngrupperna blir allt större. När någon är sjuk blir resursbristen tydlig och det är svårt att få en bra verksamhet om man inte slår knut på sig själv.

Vad är det bästa med jobbet?

- Barnen – de ger mig så mycket glädje! När rätt förutsättningar ges för att arbeta fritidspedagogiskt hela dagen är detta det bästa jobb som finns. Att få vara nyfiken, utforskande och testa nya saker, lekar och miljöer med våra fantastiska barn och kollegor.

Varför är fritidshemmen viktiga för eleverna?

- Där bygger barnen relationer, leker och utvecklas socialt och mentalt. Eleverna tillbringar många timmar om året på fritids och det är vårt jobb att se till att de ha en trygg och utvecklande miljö att vara i.

Hur kommer legitimationskravet påverka din vardag som lärare i fritidshem?

- Vi är flera utbildade lärare i fritidshem på min skola, så just där blir det ingen stor skillnad. Men det finns många fritidshem i Sverige som inte har en enda behörig lärare i verksamheten och det är tufft. Fler utbildade lärare i fritidshem med legitimation är inte bara viktig för yrkets status, utan även för verksamheternas utveckling och kvalitet.

- Men det krävs stora satsningar för att skapa fler utbildningsplatser för lärare i fritidshem eftersom bristen är stor Dessutom gäller det att behålla de som är utbildade kvar i yrket. Många engageras som lärare i grundskolan för att lösa lärarbristen där, eller så lämnar en del yrket på grund av orimliga arbetsförhållanden. Det är en trend som måste stoppas!

Hur skulle du vilja arbeta i fritidshemmen om du fick de bästa förutsättningar?

- Vi behöver ha rimlig tid för planering, reflektion och framåtsyftande arbete. Dessutom måste vi som är utbildade få möjlighet att arbeta enbart fritidspedagogiskt hela arbetsdagen. Själv föredrar jag att lägga min förmiddagstid på rasterna där jag ser stor skillnad på skolgårdens klimat när det finns riktad verksamhet på rasten och vuxna som finns där enbart för att främja lek och motarbeta utanförskap.

Vad skulle du främst se att politikerna satsade mer på när det gäller fritidshemmen?

- Fler utbildningsplatser runtom i Sverige, eftersom det råder stor brist på lärare i fritidshem. Mer öronmärka pengar till just fritidshemmen. Sätt ett tak för barngrupperna, i dag är 100 barn i en fritidsgrupp vardag, det är inte hållbart.

  • Skapad 2018-06-20
Frågor & Svar