Lärarförbundet
Bli medlem

Anställningsformer för lärare

Det finns två sorters anställning: Tillsvidare- och visstidsanställd.

Det finns två sorters anställning: Tillsvidare- och visstidsanställd.

Det finns i huvudsak två former av anställning för lärare; tillsvidareanställning och visstidsanställning.

Tillsvidareanställning - kräver lärarleg

Tillsvidareanställning är detsamma som "fast" anställning. Det är den formen som gäller om inget annat avtalats mellan dig och arbetsgivaren. Om arbetsgivaren vill säga upp anställningen måste hen kunna ange ett sakligt skäl. En viss uppsägningstid gäller för både arbetsgivaren och dig själv.

Men för att kunna få en tillsvidareanställning som lärare eller förskollärare måste du i de flesta fall ha lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation. Undantag finns till exempel för yrkeslärare och modersmålslärare som får anställas tillsvidare om det inte finns någon legitimerad lärare att tillgå.

Kan jag söka tillsvidareanställningar om jag saknar legitimation?

Om du är till exempel är nyutexaminerad lärare och väntar på att Skolverket ska handlägga din lärarlegitimation så är det ändå inget hinder från att söka tillsvidareanställning. Du kan dock inte bli anställd som tillsvidare förrän du har fått din legitimation.

Om arbetsgivaren vill ha dig så skriver ni ett avtal om allmän visstidsanställning. Det kan vara bra att redan då skriva att tjänsten ska övergå till tillsvidareanställning när du fått din legitimation.

När du har fått din lärarlegitimation kan anställningen istället övergå till tillsvidareanställning. Tänk på att du då ska få ett nytt anställningsavtal. Det är också en möjlighet för dig att begära ett nytt lönesamtal.

Visstidsanställning

Visstidsanställning innebär att anställningen är tidsbegränsad.

Den som har haft en visstidsanställning hos samma arbetsgivare under tolv månader inom en treårsperiod har därefter företrädesrätt till en ny anställning hos arbetsgivaren i nio månader efter sista anställningsdagen. En förutsättning är att man är behörig till den anställning som blir ledig.

Olika former av visstidsanställning

Vikariat

Om du har fått ett vikariat ska du vikariera för en bestämd person, som till exempel är sjuk eller föräldraledig. I vissa kollektivavtal kan vikariat förekomma i väntan på en nyanställning, s.k. tillsättningsvikariat. Om det uppstår några problem med detta så kan du ringa eller mejla Lärarförbundet Kontakt för råd och stöd.

Allmän visstidsanställning (AVA)

Denna visstidsform kan användas av arbetsgivaren utan några särskilda skäl för tidsbegränsningen.

Saknar rätt behörighet

Om man saknar rätt behörighet enligt skollagen för den aktuella anställningen, är arbetsgivaren skyldig att tidsbegränsa den.

Automatisk övergång till tillsvidareanställning

Du som är legitimerad och behörig lärare, kan i de flesta fall omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) Lagstiftningen säger att ett vikariat eller en allmän visstidsanställning (AVA) automatiskt övergår till en tillsvidareanställning om du under en femårsperiod har varit anställd hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år i någon av de två anställningsformerna.

De två åren sammanlagd tid kan också samlas ihop under en längre period då visstidsanställningar i form av AVA, vikariat eller säsongsarbete har följt på varandra. För att anställningarna enligt den nya regeln ska anses ha följt på varandra får uppehållet mellan dem vara högst 6 månader.

För att du ska kunna räkna anställningstiden enligt den här regeln har du rätt att få skriftlig information om vilken anställningsform du har, tillträdesdag samt slutdag för anställningarna.

Enligt vissa kollektivavtal gäller, i vissa delar, mer förmånliga regler. Är du t ex anställd inom kommun eller region gäller enligt kollektivavtal att du får räkna ihop vikariat och AVA och att den automatiska övergången till tillsvidareanställning då sker efter sammanlagt tre års anställning under en femårsperiod. Den här bestämmelsen är förmånlig när de två anställningsformerna blandats så att sammanräkningen av anställningstid enligt LAS inte summerar till två år i någon av anställningsformerna var för sig.

Det är dock viktigt att känna till att den som saknar legitimation inte kan komma ifråga för automatisk övergång till tillsvidareanställning.

Provanställning

Provanställning finns i många kollektivavtal. Provperioden omfattar vanligen upp till sex månader.

Där kollektivavtalsreglering saknas tillämpas i stället reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS. Enligt LAS kan man provanställas i sex månader. Anställningen övergår efter prövoperiodens slut i en tillsvidareanställning om inte någon av parterna har meddelat att man önskar att den ska avslutas. Ett sådant meddelande måste lämnas senast sista dagen i provanställningen. Både arbetsgivaren och du själv kan när som helst avbryta anställningen utan att ange några skäl.

Det är inte självklart att en anställning måste börja med en provanställning så kontakta gärna Lärarförbundet Kontakt - 0770 - 33 03 03 om du undrar över något.

  • Skapad 2013-07-31
  • Uppdaterad 2020-10-08
Frågor & Svar