Lärarförbundet
Bli medlem

Anställningsavtalet - för dig som är lärare

När du och arbetsgivaren kommer överens om din anställning ingår ni ett avtal – anställningsavtalet. Här hittar du allt du behöver veta när du förhandlar din nya anställning och vad som ska stå med i själva avtalet.

Ett avtal kan vara muntligt, men det är ändå klokast att be om ett skriftligt avtal innan du börjar din anställning. Avtalet är bindande för er båda och ingen av er kan på egen hand ändra på innehållet. Om det finns kollektivavtal ingår de bestämmelserna automatiskt i ditt anställningsavtal.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligt informera dig om viktiga punkter i ditt anställningsavtal senast en månad efter att du börjat arbeta. Läs igenom avtalet noga innan du skriver på!

3 tips när du ska förhandla dina anställningsvillkor

 1. Få koll på grundförutsättningarna. Fundera över vad tjänsten innehåller. Klargör om det är det en ferie- eller semestertjänst som du ska anställas på. Få en överblick över ditt schema för att se om alla arbetsuppgifter ryms, och inte enbart undervisningen.
 2. Få koll på lönen. Det är viktigt att tänka långsiktigt angående din lön. Använd lönestatistiken och se löneläget med hjälp av Min Lön. Se till att du omfattas av nästkommande lönerevision. Om du inte kommer längre med dina löneanspråk så kanske det finns andra saker att fråga efter. Det kan vara alltifrån årskort i kollektivtrafiken till extra semesterdagar.
 3. Prata med Lärarförbundet. Prata gärna med oss innan du skriver på ditt anställningsavtal så att det blir bra från början. Välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03, eller din avdelning.

Nyexaminerad?

Om du är nyexaminerad har du dessutom rätt till en introduktionsperiod. Du kan läsa mer om första jobbet som ny lärare här. Se till att du har tillgång till råd och stöd från våra experter och bli medlem i Lärarförbundet redan under studietiden. Bli studentmedlem gratis.

8 saker som ska stå i ditt anställningsavtal

Se till att uppgifterna i anställningsavtalet stämmer med det ni har kommit överens om och läs igenom noga innan du skriver på.

 1. Grunduppgifter. Ditt och arbetsgivarens namn och adress, den dag du ska börja arbeta och på vilken arbetsplats.
 2. Typ av tjänst. Det ska stå om det är ferie-eller semestertjänst.
 3. Anställningsform. Tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning, vikariat eller provanställning.
 4. Befattning eller titel. Till exempel förskollärare, lärare i vissa ämnen osv.
 5. Lönen. Den lön ni kommit överens om. Löneutbetalningsdag. Om du omfattas av nästa löneöversyn, eller om din chef tagit höjd för det redan nu.
 6. Arbetstiden. Sysselsättningsgrad, hel-eller deltid. Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka.
 7. Kollektivavtalet. Vilket kollektivavtal du omfattas av och därmed vilka regler som gäller för dig.
 8. Annat ni kommit överens om. Det kan röra kompetensutveckling, särskilt ansvar, eller om du får full ferielön första sommaren.

Särskilda förutsättningar för ferietjänst

En situation som kan bli aktuell för dig som anställs på ferietjänst är att din anställning börjar gälla från en tidpunkt innan ferien, men att du i praktiken inte kommer att vara i tjänst förrän efter ferien.

Då är det viktigt att veta att du inte kan få ersättning från Lärarnas a-kassa under ferien, eftersom du helt enkelt inte är arbetslös.

Om du uppfyller kriterierna för utbetalning av a-kassa bör anställningen gälla först senare, efter ferien. Se även information från Lärarnas a-kassa om ferielön (lararnasakassa.se).

Om det blir diskussion om andra lösningar för din anställning för att du ska få lön under ferien, eller genom annan överenskommelse, ta gärna kontakt med Lärarförbundet Kontakt, eftersom det finns många saker att tänka på,

Har du frågor?

Är du medlem och har frågor kring punkterna i ditt anställningsavtal eller undrar något annat är du alltid välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03, eller din avdelning.


 • Skapad 2013-03-05
 • Uppdaterad 2021-04-09
Frågor & Svar