Lärarförbundet

Anställningsavtalet - för dig som är lärare

Har du koll på anställningsavtalets olika delar? När du och arbetsgivaren kommer överens om din anställning ingår ni ett anställningsavtal. Det är bindande för er båda, även om ni kommer överens om det muntligt. Ingen av er kan på egen hand ändra på innehållet.

Ett avtal kan vara muntligt. Men när du börjar jobba som lärare i skola, förskola eller fritidshem är det ändå klokast att upprätta ett skriftligt avtal om lön och andra villkor innan du börjar din anställning. Särskilda förmåner som är personliga för dig ska tydligt framgå, till exempel om du får full ferielön första sommaren trots att du inte hinner tjäna in den.

Anställningsbevis

Varar din anställning tre veckor eller längre har du rätt att få ett anställningsbevis, såvida det inte är överenskommet om annat i kollektivavtalet. I anställningsbeviset ska de anställningsvillkor som ni kommit överens om vara nedskrivna. Anställningsbeviset ska enligt lag lämnas senast en månad efter att du börjat ditt arbete.

Börjar du arbeta utan att ni har kommit överens, blir det svårt för dig att hävda något annat än det som arbetsgivaren sedan skriver i avtalet.

Anställningsavtal och kollektivavtal

Anställningsavtalet är grunden för anställningen. Om det finns kollektivavtal ingår de bestämmelserna automatiskt i anställningsavtalet.

Innan du skriver under ett anställningsavtal ska du noga gå igenom innehållet.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligt informera dig om viktiga punkter i ditt anställningsavtal senast en månad efter att du börjat arbeta. Informationen kan naturligtvis se olika ut men samtliga punkter ska finnas angivna.

Vad ska finnas i ett anställningsavtal

  • Parter: Vem är arbetsgivare (fullständigt namn och organisationsnummer) och vem är arbetstagare (namn och personnummer)?
  • Befattning: Vilken är din befattning, vilka är dina arbetsuppgifter och vid vilken arbetsplats är du placerad?
  • Anställningstidpunkt: När börjar din anställning (tillträdesdag)?
  • Anställningsform: Är det en tidsbegränsad anställning eller en tillsvidareanställning? Är din anställning på prov och i så fall hur lång är provanställningen?
  • Typ av anställning: Ferie-, semester- eller uppehållsanställning?
  • Arbetstid: Vilken är din sysselsättningsgrad (heltid/deltid)? Hur lång är en normal arbetsdag eller arbetsvecka? Hur lång är den betalda semestern?
  • Lön och andra förmåner: Vilken är din fasta kontanta månadslön? När betalas lönen ut? Finns andra förmåner än lön? Ofta uttrycks lönen i t.ex. ”lönenivå 2014” för att du ska veta att årets löneökning redan ingår.
  • Kollektivavtal: Finns det något kollektivavtal och i så fall vilket? Finns inte kollektivavtal är det särskilt viktigt att ditt anställningsavtal är mycket tydligt och innehåller så många detaljer som möjligt om anställningens villkor. Försäkrings- och pensionsfrågorna är särskilt viktiga att komma ihåg.

Frågor angående ditt anställningsavtal?

Har du frågor kring punkterna i ditt anställningsavtal eller andra frågor så är du alltid välkommen att kontakta din avdelning.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här