Lärarförbundet
Bli medlem

Anställningsavtalet - för dig som är lärare

När du och arbetsgivaren kommer överens om din anställning ingår ni ett avtal – anställningsavtalet. Här hittar du allt du behöver veta när du förhandlar din nya anställning och vad som ska stå med i själva avtalet.

Ett avtal kan vara muntligt, men det är ändå klokast att be om ett skriftligt avtal innan du börjar din anställning. Avtalet är bindande för er båda och ingen av er kan på egen hand ändra på innehållet. Om det finns kollektivavtal ingår de bestämmelserna automatiskt i ditt anställningsavtal.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligt informera dig om viktiga punkter i ditt anställningsavtal senast en månad efter att du börjat arbeta. Läs igenom avtalet noga innan du skriver på!

4 tips när du ska förhandla ditt anställningsavtal

 • Få koll på grundförutsättningarna
  Fundera över vad tjänsten innehåller. Klargör om det är det en ferie- eller semestertjänst som du ska anställas på. Få en överblick på ditt schema för att se om alla arbetsuppgifter ryms, och inte enbart undervisningen.
 • Få koll på lönen
  Det är viktigt att tänka långsiktigt angående din lön. Använd lönestatistiken och se löneläget med hjälp av Min Lön. Se till att du omfattas av nästkommande lönerevision. Om ni har nått gränsen för hur mycket du kan höja din lön med, kom överens om annat som kan vara intressant för dig och som arbetsgivaren kan gå med på. Det kan vara alltifrån fler semesterdagar till årskort i kollektivtrafiken.
 • Kom överens med arbetsgivaren om din kompetensutveckling
  Se till att du och din arbetsgivare gemensamt kommer fram till vad du ska utvecklas inom, när och i vilken omfattning. Se att till er plan om kompetensutveckling skrivs ned så att det avsätts både tid och pengar för dig att kompetensutvecklas. Prata också återkommande om vilka förväntningar som sätts på dig i din roll.
 • Prata med Lärarförbundet
  Prata gärna med oss innan du skriver på ditt anställningsavtal så att det blir bra från början. Välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03, eller till din avdelning.

Nyexaminerad?

Om du är nyexaminerad har du dessutom rätt till en introduktionsperiod. Du kan läsa mer om första jobbet som ny lärare här.

8 saker som ska stå i ditt anställningsavtal

Se till att uppgifterna i anställningsavtalet stämmer med det ni har kommit överens om och läs igenom noga innan du skriver på!

 1. Grunduppgifter. Ditt och arbetsgivarens namn och adress, den dag du ska börja arbeta och på vilken arbetsplats.
 2. Typ av tjänst. Det ska stå om det är ferie-eller semestertjänst.
 3. Anställningsform. Tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning, vikariat eller provanställning.
 4. Befattning eller titel. Till exempel förskollärare, lärare i vissa ämnen osv.
 5. Lönen. Den lön ni kommit överens om. Löneutbetalningsdag. Om du omfattas av nästa löneöversyn, eller om din chef tagit höjd för det redan nu.
 6. Arbetstiden. Sysselsättningsgrad, hel-eller deltid. Längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka. Synliggörs alla arbetsuppgifter? Framgår rasterna?
 7. Kollektivavtalet. Vilket kollektivavtal du omfattas av och därmed vilka regler som gäller för dig.
 8. Annat ni kommit överens om. Det kan röra kompetensutveckling, särskilt ansvar, eller om du får full ferielön första sommaren.

Särskilda förutsättningar för ferietjänst

En situation som kan bli aktuell för dig som anställs på ferietjänst är att din anställning börjar gälla från en tidpunkt innan ferien, men att du i praktiken inte kommer att vara i tjänst förrän efter ferien.

En sådan gång är det viktigt att känna till att du inte kan erhålla ersättning från Lärarnas a-kassa under ferien, då du helt enkelt inte är arbetslös. Om du uppfyller kriterierna för utbetalning av a-kassa bör anställningen gälla först senare, efter ferien. Se även information från Lärarnas a-kassa. Om det blir diskussion om andra lösningar för din anställning för att du ska erhålla lön under ferien, eller genom annan överenskommelse, ta gärna kontakt med Lärarförbundet Kontakt då det finns många saker att tänka på de gångerna.

Har du frågor?

Är du medlem och har frågor kring punkterna i ditt anställningsavtal eller undrar något annat är du alltid välkommen att höra av dig till Lärarförbundet Kontakt på 0770-33 03 03, eller din avdelning.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här