Lärarförbundet
Bli medlem

Anställningsavtalet - för dig som är lärare

När du och arbetsgivaren kommer överens om din anställning som lärare ingår ni ett avtal – anställningsavtalet. Här hittar du allt du behöver veta om ditt anställningsavtal. Ta hjälp av vår verktygslåda!

När du och arbetsgivaren kommer överens om din anställning ingår ni ett anställningsavtal. Det är bindande för er båda och ingen av er kan på egen hand ändra på innehållet.

Ett avtal kan vara muntligt. Men när du börjar jobba som lärare i skola, förskola eller fritidshem är det ändå klokast att upprätta ett skriftligt avtal om lön och andra villkor innan du börjar din anställning.

5 tips när du ska förhandla ditt anställningsavtal

 • Få koll på grundförutsättningarna.
  Fundera över vad tjänsten innehåller. Klargör om det är det en ferietjänst eller semestertjänst som du ska anställas på. Få en överblick på ditt schema - se till att schemat inrymmer samtliga arbetsuppgifter och inte enbart undervisningen. Du ska inte arbeta gratis och heller inte i normalfallet ha en så kallad planerad övertid. Det är också viktigt att ta reda på om du får ett starkt mandat så att du själv kan göra en prioritering av arbetsuppgifterna vid behov.
 • Få koll på lönen.
  Det är viktigt att tänka långsiktigt angående din lön. Få koll på lönestatistiken och hur du ligger i löneläget med hjälp av Min Lön. Se till att du omfattas av nästkommande lönerevision. Om ni har nått gränsen för hur mycket du kan höja din lön med, kom överens om annat som kan vara intressant för dig och som arbetsgivaren kan gå med på. Det kan vara alltifrån fler semesterdagar till årskort i kollektivtrafiken. Det är också viktigt att du har koll på vad du får för ersättning vid eventuell övertid, som du i normalfallet ska ha rätt till.
 • Kom överens med arbetsgivaren om din kompetensutveckling.
  Se till att du och din arbetsgivare gemensamt kommer fram till vad du ska utvecklas inom, när och i vilken omfattning. Se att till er plan om kompetensutveckling skrivs ned så att det avsätts både tid och pengar för dig att kompetensutvecklas. Prata också återkommande om vilka förväntningar som sätts på dig i din roll.
 • Be om ditt anställningsbevis.
  Varar din anställning tre veckor eller längre har du rätt att få ett anställningsbevis, senast inom en månad. I beviset ska de anställningsvillkor som ni kommit överens om vara nedskrivna. I beviset kan arbetsgivare hänvisa vissa uppgifter till det kollektivavtal som tillämpas samt till lagar och författningar. Exempel på sådana uppgifter kan vara förutsättningar för anställnings upphörande, begynnelselön, andra löneförmåner, hur ofta lönen skall betalas ut, längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka. Börjar du arbeta utan att ni har kommit överens, blir det svårt för dig att hävda något annat än det som arbetsgivaren sedan skriver i avtalet.
 • Prata med Lärarförbundet
  Det är många gånger mycket klokt att prata med Lärarförbundet innan du skriver på ditt anställningsavtal så att det blir bra från början, vilket är till gagn för alla inblandade, även för arbetsgivaren. Du är alltid välkommen att kontakta Lärarförbundet Kontakt via 0770 - 33 03 03, eller din avdelning.

Nyexaminerad

Om du är nyexaminerad, se till att du får en introduktionsperiod när du tillträder tjänsten. Kolla också om arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal och i så fall vilket avtal. Du kan läsa mer om första jobbet som ny lärare här.

Obehörig lärare

För dig som är obehörig lärare är det viktigt att det i anställningsavtalet tydligt framgår din befattning och det ansvar och befogenheter du har inom ramen för din anställning.

Detta inte minst efter en dom om hot mot tjänsteman där en obehörig lärare konstaterades ha haft likvärdigt ansvar och dito befogenheter som en behörig lärare i termer av att upprätthålla trygghet och studiero, vilket alltså kan utgöra myndighetsutövning. Myndighetsutövningen kan här ha sin grund i 5 kap. 6 § första stycket, Skollagen (2010:800).

Detta kan även vara relevant för dig som är behörig.

Anställningsavtal och kollektivavtal

Anställningsavtalet är grunden för anställningen. Om det finns kollektivavtal ingår de bestämmelserna automatiskt i anställningsavtalet.

Innan du skriver under ett anställningsavtal ska du noga gå igenom innehållet.

Arbetsgivaren är skyldig att skriftligt informera dig om viktiga punkter i ditt anställningsavtal senast en månad efter att du börjat arbeta. Informationen kan naturligtvis se olika ut men samtliga punkter ska finnas angivna.

Särskilda förutsättningar för ferietjänst

En situation som kan bli aktuell för dig som anställs på ferietjänst är att din anställning börjar gälla från en tidpunkt innan ferien, men att du i praktiken inte kommer att vara i tjänst förrän efter ferien.

En sådan gång är det viktigt att känna till att du inte kan erhålla ersättning från Lärarnas a-kassa under ferien, då du helt enkelt inte är arbetslös. Om du uppfyller kriterierna för utbetalning av a-kassa bör anställningen gälla först senare, efter ferien. Se även information från Lärarnas a-kassa. Om det blir diskussion om andra lösningar för din anställning för att du ska erhålla lön under ferien, eller genom annan överenskommelse, ta gärna kontakt med Lärarförbundet Kontakt då det finns många saker att tänka på de gångerna.

Frågor angående ditt anställningsavtal?

Är du medlem och har frågor kring punkterna i ditt anställningsavtal eller andra frågor så är du alltid välkommen att kontakta Lärarförbundet Kontakt via 0770 - 33 03 03, eller din avdelning.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här