Lärarförbundet
Bli medlem

AnnaKarin Lagnebäck Karlsson - kulturskollärare i Luleå

I Luleå är kulturskolan avgiftsfri vilket möjliggör för alla barn och unga att delta i den valbara verksamheten samt alla projekt som erbjuds för grund- och särskola. Det är dansläraren AnnaKarin Lagnebäck Karlsson mycket stolt över.

AnnaKarin arbetar på Luleå Kulturskola som danslärare. I hennes arbetslag arbetar dans-, drama-, bild-, musik- och miljölärare. I varje ämne har det varit minst två lärare så att man kunnat stötta varandra och utveckla ämnet. Det har lett till att Luleå Kulturskola kunnat vidareutveckla verksamheten och har på så sätt blivit en föregångare för många kulturskolor runt om i landet.

- Det bästa med jobbet är att jag får jobba med dans som konstform och vara pionjär och skapa nya vägar för dansen i skolan och samhället. Jag får också möjlighet att samarbeta med såväl min danslärarkollega och med musik-, bild-, media- och dramalärare på kulturskolan som med lärare och pedagoger i förskolan, särskolan och grundskolan. Att vi tillsammans arbetar i ämnesövergripande projekt och för ökad måluppfyllelse utvecklar både oss som lärare, eleverna och verksamheten.

Men det finns också smolk i glädjebägaren. Precis som för många kommuner runt om i landet har Luleå kommun en kärv ekonomisk situation som påverkar kulturskolans verksamhet:

- Vi har fått en besparing på 10 tjänster som har en starkt negativ påverkan på verksamheten. Färre elever kan delta i verksamheten och vissa ämnen försvagas eller kan i värsta fall försvinna helt.

I Luleå arbetar kulturskollärarna på dagtid med både valbara och obligatoriska moment i förskolan/skolan. På eftermiddagarna och kvällarna undervisar lärarna elever och grupper på kulturskolan:

- Jag arbetar i projekt på dagtid och har kvällsgrupper i dans. Jag arbetar två kvällar i veckan och dagtid hela veckan. Jag har inga delade turer, utan två dagar jobbar jag från morgon till kväll och tre dagar har jag kortare arbetsdagar.

Om hon fick de bästa förutsättningarna för sitt arbete hade hon gärna sett att hon kunnat arbeta mer sammanhållet med projekt under en längre period. Som det är nu kan hon ha upp till 10 sammanhang under en arbetsvecka. Hon skulle gärna se att det fanns ändamålsenliga lokaler att tillgå ute på alla förskolor och skolor. Över lag önskade AnnaKarin att politikerna skulle satsa mer på kulturskolans verksamhet. Hon tycker till exempel att alla kulturskolor bör vara avgiftsfria och att det alltid bör finnas minst två lärare i varje ämne samt att alla estetiska ämnen fanns representerade i alla kulturskolor. Och självklart:

- Lagstadga kulturskoleverksamhet så att det finns i hela landet!

Som kulturskollärare är det bra att vara med i facket. Lärarförbundet kan hjälpa kulturskollärare med att få bra villkor och rätt förutsättningar för sitt arbete. För AnnaKarin är det en självklarhet att vara med i Lärarförbundet:

- Lärarförbundet är en stark röst för Sveriges alla lärare. Det är viktigt att vara med för att kunna utveckla verksamheten och förbättra arbetsvillkoren där jag arbetar. Som arbetsplatsombud lyssnar jag på medlemmarna och för deras talan.

Hon ser också att hon genom sitt engagemang kan vara med och sprida hur viktiga de estetiska ämnena är för att stärka kulturskoleverksamheten i hela Sverige, men att den fackliga styrkan ligger i att vi är många olika lärare tillsammans:

- Vi blir en ännu starkare röst om vi är många. Lärarförbundet har en helhetssyn där alla sorters lärare är lika mycket värda, det är viktigt för mig med den människosynen.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar