Lärarförbundet
Bli medlem

Anna Olskog - ledamot i förbundsstyrelsen

Anna vill arbeta för att förbättra lärares arbetsbelastning. Det är den enskilt viktigaste frågan för alla lärare, det är också kärnan i hennes fackliga engagemang. Att höja läraryrkets status är helt nödvändigt för att vi ska få fler att stanna kvar och välja läraryrket, säger Anna.

Anna Olskog är Grundskollärare och undervisar just nu i årskurs 6. Anna är ordförande i Lärarförbundet Umeå.

Min hjärtefråga

Lärares arbetsbelastning, den frågan har ett direkt samband med våra förutsättningar. När lärare har en hållbar arbetssituation faller alla bitar på plats för såväl elever som lärare. Opinionsbildning på alla nivåer är ett viktigt verktyg för att få tillstånd en förändring, jag är redo att sätta fokus på våra frågor i de sammanhang där jag befinner mig.

Det här kan jag bidra med

Jag har förmåga att tänka nytt och få med andra i arbetet. Jag har mod att föra dialog med och påverka beslutsfattare för att få rätt saker att hända. Jag inspireras av att möta lärare, elever, medlemmar och förtroendevalda. Mötet med människor ger mig större kraft och ett ökat engagemang att driva våra frågor. Jag är mycket motiverad och har viljan att förbättra ett yrke som jag i hjärtat tycker om.

Min bästa egenskap

Min kommunikativa förmåga i kombination med min uthållighet. Jag är trovärdig och handlingskraftig det är en stor tillgång i min roll som ledare.

Kontakt

anna.olskog@lararforbundet.se

Twitter: @annablakka

Facebook Anna Olskog

  • Skapad 2018-12-04
  • Uppdaterad 2018-12-21
Frågor & Svar