Lärarförbundet
Bli medlem

Anna-Mia Nilsson - ledamot i förbundsstyrelsen

Förskolläraren Anna-Mia Nilsson är ledamot i Lärarförbundets styrelsen. Hon vill främst utveckla professionen, läraryrkets förutsättningar och arbetsmiljöfrågor.

Anna-Mia Nilsson är ledamot i förbundsstyrelsen. Hon tillhör Lärarförbundet i Göteborg och är förskollärare.

Detta är min hjärtefråga

Professionsutveckling. Läraryrkets förutsättningar och villkor för att utföra sitt uppdrag ligger mig varmt om hjärtat. Det innebär att skolans arbetsorganisation är en viktig arbetsmiljöfråga.

Det här kan jag bidra med

Mina kunskaper om arbetsmiljö och professionsutveckling. Mitt engagemang och erfarenhet i arbetet med att utveckla läraruppdraget och arbetsorganisationen inom förskolan.

Min bästa egenskap

Inlyssnande, engagerad, inspirerande och lite envis.

Kontakt

anna-mia.nilsson@lararforbundet.se

Twitter: @AnnaMiaNilsson

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här