Lärarförbundet
Bli medlem

Ann-Charlotte Gavelin Rydman ny ordförande för Lärarförbundet Skolledare

Under skolledarföreningens ombudsmöte valdes Ann-Charlotte Gavelin Rydman till ny ordförande. Hon kommer från Umeå och arbetar idag som verksamhetschef i Umeå kommun. Skolledarföreningens tidigare ordförande, Agneta Cederbom, går efter en lång och trogen tjänst i pension.

Den 4 december utsågs Ann-Charlotte Gavelin Rydman till ny ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Hon har arbetat inom skolan sedan 80-talet och som skolledare de senaste 15 åren. Idag arbetar Ann-Charlotte som verksamhetschef i Umeå kommun.

”Möjlighet att påverka skolledares yrkesvardag”

- Jag känner mig mycket hedrad över uppdraget. Det ger möjlighet att med gemensamma krafter, på såväl lokal som central nivå, att strategiskt arbeta mot våra önskade mål. Det vill säga ett hållbart yrke med en lön som avspeglar uppdraget och en yrkesvardag som har förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap.

Brinner för arbetsmiljö och lön

Ann-Charlotte har suttit i styrelsen för Lärarförbundet Skolledare i sju år, och har de senaste fyra åren varit vice ordförande.

- Mitt fackliga engagemang väcktes redan i början av mitt yrkesliv, genom mitt intresse för arbetsmiljöfrågor, lönebildning samt uppdragets förutsättningar.

Påverka på olika nivåer

Ann-Charlotte ser framemot att tillträda i sin nya roll och anta nya utmaningar. För henne innebär detta en möjlighet att kunna lyfta viktiga frågor för skolledare och påverka på olika nivåer.

- För mig känns det viktigt at kunna vara med och påverka på olika nivåer. På så sätt kan skolledaridentiteten stärkas ytterligare inom och utom Lärarförbundet. I detta arbete får man inte glömma vikten av lokalt arbete i avdelningarna, det skapar mötesplatser som skolledare behöver för att stärkas i sin roll.

TV: "Kommer bli en spännande period framöver"

  • Skapad 2014-12-04
Frågor & Svar