Lärarförbundet
Bli medlem

Almega tjänsteförbunden/utbildningsföretagen - kollektivavtal

De företag som är anslutna till Almega tjänsteförbunden/utbildningsföretagen sysslar i huvudsak med uppdragsutbildningar. Kollektivavtalet förhandlas av Unionen och Sveriges ingenjörer.

Treårigt kollektivavtal

För utbildningsföretag anslutna till Almega tjänsteförbunden/utbildningsföretagen är kollektivavtalet treårigt och gäller från den 1 april 2017 - 31 mars 2020.

Lärarförbundet är inte part i avtalsförhandlingarna. Istället förhandlas kollektivavtalet av fackförbunden Unionen och Sveriges ingenjörer men alla anställda på arbetsplatsen omfattas av avtalet.

Du kan läsa mer om avtalet i bilagorna.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här