Lärarförbundet
Bli medlem

Almega tjänsteförbunden/utbildningsföretagen - kollektivavtal

De företag som är anslutna till Almega tjänsteförbunden/utbildningsföretagen sysslar i huvudsak med uppdragsutbildningar. Kollektivavtalet förhandlas av Unionen och Sveriges ingenjörer.

Treårigt kollektivavtal

För utbildningsföretag anslutna till Almega tjänsteförbunden/utbildningsföretagen är kollektivavtalet treårigt och gäller från den 1 april 2017 - 31 mars 2020.

Lärarförbundet är inte part i avtalsförhandlingarna. Istället förhandlas kollektivavtalet av fackförbunden Unionen och Sveriges ingenjörer men alla anställda på arbetsplatsen omfattas av avtalet.

Du kan läsa mer om avtalet i bilagorna.

Är du anställd inom bland annat alla företag inom Academedia (till exempel Pysslingen, Vittra, IT-gymnasiet, NTI-skolorna), Lärande, Kunskapsskolan och Internationella Engelska skolan så gäller Almega Tjänsteföretagen Friskoleavtalet - kollektivavtal för anställda inom Almega tjänsteföretagen.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här