Lärarförbundet
Bli medlem

Allvarligt att lärares administrativa uppgifter ökar

Lärarna upplever en dramatisk ökning av arbetsbelastningen. Detta beror i huvudsak på allt fler administrativa arbetsuppgifter. Det visar en färsk undersökning som Lärarförbundet gjort och som presenteras på DN debatt idag, den 13 oktober 2017.

I en undersökning som Novus gjort åt Lärarförbundet, med 1600 respondenter, framkommer det att drygt åtta av tio lärare upplever att mängden administrativa uppgifter som lärare behöver hantera har ökat de senaste fem åren. 59 procent upplever att de administrativa uppgifterna ökat kraftigt och ytterligare 27 procent uppger att de ökat något. Arbetsuppgifterna det handlar om kan exempelvis vara att hitta vikarier, hantera frånvarorapportering, besvara föräldramejl, elevers ledighetsansökningar med mera.

Lärarförbundet oroat över situationen

Inte mindre än 55 procent svarar att mängden arbetsuppgifter från skolledning, huvudman eller staten har ökat kraftigt och ytterligare 32 procent uppger att det ökat något. Här kan det handla om exempelvis omfattningen av kunskapskrav i läroplanen, omfattningen av de nationella proven, utökad undervisningstid per lärare, individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram eller obligatoriska bedömningsstöd.

– Lärarförbundet är allvarligt oroade över den här utvecklingen. Den står i bjärt kontrast till de vallöften socialdemokraterna och miljöpartiet gav under valrörelsen 2014. Vi har inte tid att slösa lärares värdefulla tid på detta, samtidigt som vi har en historiskt stor lärarbrist, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

I en debattartikel på DN debatt presenterar Lärarförbundet fem förslag för att komma till rätta med det här problemet.

Förslagen handlar om följande:

1. Bort med onödig detaljreglering och freda lärartiden.

2. Inga onödiga extraregler – säkra elevhälsan istället.

3 Utvecklingskraft istället för myndighetskontroll.

4. Minska provhysterin.

5. Lita på lärarna.

"Färre politiska pekpinnar"

– Målet med våra förslag är att frigöra värdefull tid för lärarna. Barn och elever har rätt till lärare som hinner se dem och hinner med att ge undervisning med hög kvalitet, inte drunkna i administrativa uppgifter. Vi behöver ett nytt samhällskontrakt som garanterar skolledare och lärare rådighet över yrkesutövningen. Det måste bli färre politiska pekpinnar och blanketter, och ett större yrkesansvar och professionell självständighet för lärarna, säger Johanna Jaara Åstrand, Förbundsordförande Lärarförbundet

Regeringen har tillsatt en utredning under ledning av Björn Åstrand, som ska lämna förslag på hur lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer ska få bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag. I detta ingår att föreslå hur den administrativa arbetsbördan ska minska. De förslag Lärarförbundet nu presenterar på DN Debatt ingår i den skrivelse som förbundet skickat in till utredningen med målet påverka och hitta nya lösningar för att minska lärares administration.

  • Skapad 2017-10-13
  • Uppdaterad 2017-10-23
Frågor & Svar