Lärarförbundet
Bli medlem

Allvarlig brist på lärare i svenska som andraspråk och modersmål

Antalet elever som behöver studera språkintroduktion ökar och skolorna har svårt att rekrytera lärare. Språket är helt avgörande för att eleverna ska kunna klara ett nationellt gymnasieprogram och det finns mycket att förbättra när det gäller nyanländas utbildning

Kommunerna har svårt att hinna bygga ut gymnasieprogrammet språkintroduktion, som vänder sig till elever som behöver lära sig svenska för att kunna fortsätta ett annat program. Enligt en ny rapport från Skolverket har endast runt 30 procent av de elever som börjat språkintroduktion gått vidare till ett nationellt program tre år senare. Endast nio procent har avslutat ett nationellt gymnasieprogram fyra år efter det att de påbörjat sin utbildning på språkintroduktion.

Lärarförbundets uppfattning är att det finns mycket att göra för att förbättra för nyanlända elevers utbildning och modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk, SvA, har en särskilt stor roll för att eleverna ska klara sig igenom ett nationellt gymnasieprogram. Därför är det allvarligt att bristen på modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk är så stor.

Lärarförbundet menar att lärarutbildningen till svenska som andraspråk måste byggas ut kraftigt och det behövs satsningar som får fler att utbilda sig till modersmålslärare. Dessutom behövs rejäla satsningar på kompetensutveckling i språkutvecklande arbetssätt – för lärare i alla ämnen.

Lärarförbundets krav

  • Kartläggningen av nyanlända elever ska ges rätt förutsättningar.
  • Utgå från den enskilde elevens behov och förutsättningar vid placering i utbildning.
  • Lärartätheten inom språkintroduktionen ska vara hög.
  • Ge goda förutsättningar för att skapa tydliga och ändamålsenliga individuella studieplaner inom språkintroduktionen.
  • Ge gymnasielärare förutsättningar för samarbete med modersmålslärare och studiehandledare.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här