Lärarförbundet
Bli medlem

Allt fler unga lärare överväger att lämna yrket innan pension

En ny undersökning som Lärarförbundet idag presenterar i Dagens Nyheter visar att nästan varannan ung lärare inte kan tänka sig att jobba kvar i yrket till pension. Detta är ett faktum som förvärrar den stundande lärarbristen som inom sex år kommer innebära att vi saknar 43 000 lärare.

Lärarförbundet har i sin undersökning, som presenteras i Dagens Nyheter, låtit fråga 1000 lärare via Novus, om de kan tänka sig att arbeta kvar som lärare fram till pensionen. Av de tillfrågade svarar en tredjedel, 34 procent, att de troligtvis inte eller absolut inte kommer att göra det. Nästan hälften, 45 procent, av lärarna under 40 år anger att de kan komma att byta jobb.

"Det är mycket oroande utveckling"

- Det är mycket oroande att så stor andel av Sveriges unga lärare inte tänker arbeta som lärare hela yrkeslivet. Det väntas stora pensionsavgångar bland lärarna inom tio år och då är det viktigare än någonsin att de unga lärarna står redo och rustade att arbeta vidare inom skolan, säger Eva-Lis Sirén.

Kriterierna som skulle få lärarna att stanna kvar i yrket

Som en del i undersökningen tillfrågades lärarna även vad som skulle få dem att stanna kvar i yrket fram till pension. Varje person fick ange tre alternativ. I studien har även kommunernas planerade insatser för att mota lärarkrisen setts över, 4 av 10 kommuner har inte någon rekryteringsstrategi.

Vad skulle få dig att arbetat som lärare fram till pension?
Högre lön 58 %
Mer tid att planera och förbereda undervisningen 47 %
Bättre psykosocial arbetsmiljö 40 %
Färre administrativa uppgifter 39 %
Mindre elevgrupper 25 %
Fler utvecklingsmöjligheter 16 %
Bättre arbetsledning 15 %
Mindre övertidsarbete 12 %
Bättre fysisk arbetsmiljö 9 %
Privata/ sociala skäl 3 %
Annat 7 %
Vet ej 3 %

TV: Stefan Löfven, Tomas Tobé och Anna Ekström om undersökningen

Stefan Löfven (S), Tomas Tobé (M) och Anna Ekström (Skolverket) kommenterar Lärarförbundets och Novus undersökning om att 1 av 3 inte tror de kommer jobba kvar till pensionen. Undersökningen väckte stor uppmärksamhet och är ännu ett bevis på att läraryrkets status måste höjas, vilket Lärarförbundet sen länge flaggat för.

  • Skapad 2014-11-12
Frågor & Svar