Lärarförbundet
Bli medlem

Allmän pension

Varje år får du en uppgift från Pensionsmyndigheten (det orange kuvertet) som talar om hur mycket pengar du sparat och en prognos över hur mycket du kan förväntas få ut i framtiden.

Varje år får du en uppgift från Pensionsmyndigheten (det orange kuvertet) som talar om hur mycket pengar du sparat och en prognos över hur mycket du kan förväntas få ut i framtiden.

Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension. Du som har haft låg eller ingen pensionsgrundande inkomst kan ha rätt till ett grundskydd i form av garantipension.

Avgifterna till den allmänna pensionen är totalt 18,5 procent på din lön. Arbetstagaren står för 7 procent och arbetsgivaren för resten. Det är också arbetsgivaren som sköter inbetalningen. Av de 18,5 procenten avsätts 2,5 till premiepensionen.

Osäker prognos

Varje år får du besked om hur mycket du kan förväntas få ut i inkomstpension i framtiden. Det är en ganska osäker prognos eftersom pensionen är beroende av hela livsinkomsten och av samhällsekonomins utveckling. Även tid för studier, plikttjänstgöring och vård av barn är i viss utsträckning pensionsgrundande.

Premiepensionen placeras i fonder som du själv får välja. Varje år får du en uppgift från Pensionsmyndigheten (det orange kuvertet) som talar om hur mycket pengar du sparat och en prognos över hur mycket du kan förväntas få ut i framtiden. Om du inte valt fond placeras dina pengar i det så kallade ickevalsalternativet, AP7SåFa, som förvaltas av den statliga sjunde AP-fonden.

Dubbla system

Genom att pensionssystemet gjordes om för några år sedan kommer vi under lång tid framöver att i praktiken leva med två olika pensionssystem. Alla blivande pensionärer födda år 1953 och tidigare kommer att få en del av sin lagstadgade pension från det gamla ATP-systemet och en del från det nya pensionssystemet.

I ATP-systemet grundades pensionen på inkomsten under de 15 bästa åren och på prisutvecklingen. Det var ett förmånsbaserat system där den framtida pensionens storlek var förutbestämd till skillnad från dagens avgiftsbaserade system där hela livsinkomsten och den samhällsekonomiska utvecklingen avgör hur mycket du får ut.

I samband med övergången till det nya systemet försvann de gamla begreppen folkpension och ATP. Den pension du tjänat in enligt det gamla systemet räknades om och utbetalas idag som tilläggspension.

  • Skapad 2013-05-20
  • Uppdaterad 2016-08-24
Frågor & Svar