Lärarförbundet

Alliansen har svikit barnen på fritids

Idag redovisar Skolverket en stor enkät till föräldrar till 227 000 barn i åldern 1-12. Rapporten visar att föräldrarna överlag är nöjda men känner stor oro över gruppernas storlek i förskola och fritidshem.

- Det är fullständigt orimligt att Skolverket år efter år pekar på problemet med stora barngrupper och ingenting sker. Nu måste politikerna sluta blunda för problemet, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

De senaste fem åren har barngruppernas storlek i fritidshemmen ökat med sju barn per grupp och det går nu i genomsnitt över 40 elever per grupp. Var tredje förälder känner en oro över barngruppernas storlek.

- Regeringen bär ett stort ansvar för denna allvarliga försämring. Alliansen har svikit barnen på fritids. Om ett år är det val. Vilket parti går till val på att minska barngruppernas storlek? säger Eva-Lis Sirén.

En välkommen satsning på att minska barngruppernas storlek förutsätter också en satsning på fler lärare.

- Lärarkrisen är nu ett faktum och ska barngruppernas storlek minska måste också fler söka sig till läraryrket och fler anställas inom förskola och fritidshem, säger Eva-Lis Sirén.

För upplysningar och kommentarer:
Lärarförbundets presschef Håkan Carlsson 070-867 3986
Lärarförbundets pressjour 08-737 69 02
Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation och driver frågor som utvecklar läraryrket och skolan. Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund med 230 000 medlemmar. De största medlemsgrupperna utgörs av lärare i grund- och gymnasieskolan, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärare på högskolan.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här