Lärarförbundet
Bli medlem

Alla lärare måste få möjlighet till kompetensutveckling

Skolverket förbereder stora kompetensutvecklingsinsatser för lärare, men tyvärr gäller det inte alla skolformer. Lärarförbundet kräver därför att regeringen ger Skolverket i uppdrag att inkludera förskola, förskoleklass, fritidshem och vuxenutbildning i de nationella skolutvecklingsprogrammen.

I juli 2015 fick Skolverket ett regeringsuppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram. Programmen ska enligt uppdraget ha fokus på grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Insatserna, som riktar sig till huvudmän och skolor, ska bestå av olika kompetensutvecklings- och stödinsatser inom en rad viktiga områden.

Inkludera fler lärare

Skolverket har utifrån uppdraget presenterat program med fokus på systematiskt kvalitetsarbete, värden och kunskaper, betyg och bedömning, nyanländas lärande, skola och arbetsliv och högre studier, elevhälsa, styrning och ledning, samt digitalisering. Alla dessa insatser har teman som berör fler skolformer än endast grund- och gymnasieskolan.

Lärarförbundet kräver att regeringen ger Skolverket ett tilläggsuppdrag om att inkludera även förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen i de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Krav till Fridolin och Hadzialic

Regeringen har ofta betonat förskolans viktiga roll för att lägga grunden för fortsatt lärande, fritidshemmets betydelse för elevens utveckling samt vuxenutbildningens funktion för både arbetsmarknaden och individers livschanser.

Därför bör även förskollärare, lärare i fritidshem och lärare in om vuxenutbildningen även inkluderas i satsningen på kompetensutveckling. Lärarförbundet har nu skickat kraven till Gustav Fridolin och Aida Hadzialic.


  • Skapad 2016-07-08
Frågor & Svar