Lärarförbundet
Bli medlem

Alla kommuner ska ta emot nyanlända elever och lärare

Ny lag gör alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända.

Ny lag gör alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända.

Från och med den 1 mars kommer alla kommuner att bli skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Detta innebär att skolor i fler kommuner också kommer att behöva förbereda sig på att ta emot nyanlända elever och lärare.

Lagen ska skapa bättre förutsättningar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Kommuner som har en jämförelsevis god arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande och förhållandevis få asylsökande kommer att få ta emot fler nyanlända än kommuner med sämre förutsättningar.

Fler nyanlända kommer alltså att komma till kommuner där det finns goda etableringsförutsättningar. Med den nya lagen på plats kommer också fler lärare att möta nyanlända elever.

Måste dela på ansvaret

Lärarförbundet har sedan tidigare drivit frågan om att fler skolor måste dela på ansvaret för mottagandet av nyanlända elever. Kommuner med höga skolresultat har stora möjligheter att erbjuda en bra skolgång. Även fristående skolor måste i större utsträckning ta emot nyanlända.

Nyckeln till bra integration

Skolan har en nyckelroll till en bra integration. För att alla elever ska kunna utvecklas till sin fulla potential, oavsett bakgrund, behöver förändringar i skolan göras där skolan får förutsättningar att möta varje individ.

- Sverige har ett gemensamt uppdrag att möjliggöra nyanländas etablering. Genom att dela på ansvaret kan förutsättningarna för undervisning och lärande förbättras och det kommer att vara avgörande för vad lärare och elever kan åstadkomma i skolan. säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand om den nya lagen.


  • Skapad 2016-03-01
Frågor & Svar