Lärarförbundet
Bli medlem

Akut brist på lärare

Bristen på lärare är stor, bland annat på grund av stundande pensionsavgångar

Bristen på lärare är stor, bland annat på grund av stundande pensionsavgångar

Lärarbristen är ett faktum, inom sex år kommer vi sakna 43 000 lärare. En anledning till det är att hälften av alla speciallärare och en tredjedel av alla gymnasielärare går i pension inom tio år. Återväxten inom läraryrket är också begränsat och vi måste locka fler unga till att bli lärare.

En stor del av Sveriges lärare som är 55 år eller äldre är på väg mot pension. På grundskolenivå handlar det om en fjärdedel av landets lärare, 24 procent, på gymnasienivå en av tre, 33 procent. Mest kritisk är situationen bland speciallärare och specialpedagoger, där har mer än hälften, 52 procent, passerat 55-årsstrecket, rapporterar TT.

- Lärarkrisen får ett ansikte genom de här siffrorna. Det är en oerhört allvarlig situation och en jätteutmaning för de politiska blocken, för de hukar inför lärarkrisen, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén, till UNT.se

Elever riskerar att inte få de stöd som behövs

Pensionsavgångar bland speciallärare och specialpedagoger ska ses mot bakgrund av att de som nu finns inte hinner med att stödja dem som behöver det. Det är förödande för varje elev som drabbas och ett misslyckande för samhället. Det måste finnas en specialpedagogisk spetskompetens och det måste vara lönsamt att specialisera sig och utbilda sig. Politikerna måste se till att eleverna får det särskilda stöd de har rätt till annars sviker man sitt ansvar mot de barn som behöver det allra mest.

Fler unga måste lockas till yrket

När mer än var fjärde lärare är på väg in i pension och återväxten i yrket är så begränsad så visar det magnituden i den nationella lärarkrisen. Det handlar om att läraryrket återigen måste locka och dra till sig de mest lämpade ungdomarna. Lärarbristen ser likadan ut vare sig det handlar om storstadsområden eller inte. I Göteborg kommer snart 56 procent av speciallärarna pensioneras och i Kramfors 78 procent. I Malmö, som brukar kallas som Sveriges yngsta stad, beräknas antalet förskolebarn öka med 46 procent under en tioårsperiod, skriver TT.

Höj lärarlönerna

Vi vet att lärarnas låga löneläge är det som avskräcker många från att söka sig till läraryrket. Om de stora hålen som de här siffrorna visar ska fyllas måste lönen upp och arbetsbelastningen ner. Nu vill vi ha skarpa löften om satsningar inför nästa mandatperiod. När politikerna nu funderar på sina valmanifest bör det bli första punkten för att få skolan på rätt köl igen.   

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här