Lärarförbundet
Bli medlem

Aktuellt om avtalsrörelsen inom friståendeorganisationen

Flera av våra kollektivavtal är förlängda fram till 31 augusti 2021. Det betyder att lönerevision inom de avtalsområdena kan äga rum från den 1 september 2020.Almega Kompetensföretagen: Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 augusti 2021 för lärare anställda av ett bemanningsföretag som är medlem i Almega Kompetensföretagen.

KFO: kollektivavtalet förlängs från och med den 1 september 2020 till och med den 31 augusti 2021.

IDEA -skolavtalet : avtalet gäller från och med den 1 september 2020 till och med 31 augusti 2021.


Almega -friskoleavtalet: prolongering fram till 31 augusti 2021.

Läs mer om Almega-friskolevatalet -avtalet härLönerevision sker per den 1 september 2020, eller enligt lokal överenskommelse. Arbetet med löneprocesser kan därmed både inledas och fullföljas i enlighet med avtalets intentioner. Avtalsperioden innehåller endast ett lönerevisionstillfälle och saknar centralt angivet löneutrymme. Det finns inga övriga förändringar i ovanstående avtal.

Utifrån rådande högst osäkra omvärldssituation är Lärarnas Samverkansråd mycket nöjda med att det nu råder trygghet för än fler medlemmar kring vad som gäller i avtalshänseende.Ny organisering fristående verksamhet från och med den 1 juli 2020

Observera att avdelningen inte kommer att utgöra lokal part från och med den 1 juli 2020. Om det finns en riksavdelning eller klubb behåller den samma mandat som den har idag.
Du som är ombud på din arbetsplats kommer att få mandatet delegerat till dig från riksorganisationen. Du kan då företräda medlemmarna i samband med lönerevisionen samt i samverkansfrågor i övrigt. Läs mer om förhandlingsmandat för ombud och klubbar här
Ta gärna kontakt med avdelningen för kunskapsöverföring om tidigare arbete med frågor om lön och om samverkan. Din kunskap om verksamheten är mycket betydelsefull och du kan alltid vända dig till Lärarförbundet Kontakt för stöd i det här arbetet.

Samverkan i allmänhet

Samverkan med arbetsgivaren sker i en mängd frågor med utgångspunkt i MBL eller i samverkansavtal. Några aktuella ämnen är arbetstidsförläggning, semesterförläggning, tjänstefördelning och arbetsmiljöarbete.
Några viktiga grundprinciper är att:

• komma in så tidigt som möjligt i olika beslutsprocesser, gäller även skyddsombud
• erhålla kontinuerlig information, samt
• ta tillfälle att tycka till


Ta gärna egna initiativ i frågor där våra medlemmar vill påverka, både för att påminna om de skyldigheter som arbetsgivaren har och för att lyfta konkreta förslag till arbetsgivaren.
Glöm inte att Informera medlemmarna regelbundet och fånga upp engagemang.

Anmärkning: Ombud och klubbar har inte mandat att företräda medlemmar i tvisteförhandlingar, ta omgående kontakt med Lärarförbundet Kontakt när det handlar om eventuella brott mot lag eller avtal för vidare hantering.


Rätt till fackligt arbete på arbetstid

Enligt förtroendemannalagen har klubbar och ombud rätt att arbeta fackligt på betald arbetstid. Dessutom kan det finnas regler om om facklig tid i kollektivavtalet. Läs mer här om vad som gäller.


Planera utbildning

Planera gärna in deltagande i utbildning för ombud om du inte redan har deltagit i sådan, där det är bra att komma överens om detta med arbetsgivaren.
Är du osäker är stödet aldrig långt borta, tveka inte att ringa Lärarförbundet Kontakt, 0770 – 33 03 03.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här