Lärarförbundet
Bli medlem

Aktiviteter och utbildningar för dig som ombud

Som ombud i Lärarförbundet kan du delta i intressanta utbildningar. Är du ny i din roll, börja med att gå den grundläggande ombudsutbildningen. Därefter kan du välja att gå skyddsombudsutbildningen. För dig som vill gå vidare arrangerar Lärarförbundet utbildningen "Fackligt inflytande i arbetet".

Webbutbildning för självstudier om Lön för dig som ombud i fristående verksamhet

Här får du som är ombud inom riksorganisationen insikt i lönebildning generellt, om löneprocessen enligt ditt kollektivavtal och om ditt uppdrag i löneprocessen.


Nedan följer det grundutbud Lärarförbundet erbjuder dig som ombud.

Uppdrag ombud - en introduktion till uppdraget

Är du ny som ny som ombud? Den här webbutbildningen kan du göra på egen hand direkt när du får uppdraget. Längre fram kommer du att få gå på den Grundläggande ombudsutbildningen. Här får du en grundförståelse för vad ditt nya uppdrag som ombud innebär.

Till Uppdrag ombud (login med BankID behövs).


Grundläggande ombudsutbildning

Den grundläggande ombudsutbildningen bygger vidare på webbutbildningen Uppdrag ombud och ger mer förståelse för ditt uppdrag och roll som ombud. Att du ska kunna möta, lyssna och samtala om de frågor som är viktiga i lärares vardag. Du får också en ökad förståelse för de regler, lagar och avtal som ger lärare möjlighet att öka sitt inflytande på arbetsplatsen. Utbildningen ger också kunskaper om Lärarförbundet och vikten av att erbjuda alla kolleger medlemskap.

Läs mer om utbildningen och anmälan.

Utbildningar för dig är ombud i en riksorganisation

Arbetar du i en fristående verksamhet och har ett förtroendeuppdrag.

så hittar du mer information om dina utbildningar etc för dig. flera utbildningstillfällen för arbetsplatsombud och skyddsombud i fristående verksamhet. Alla utbildningarna är online.Fackligt inflytande på arbetsplatsen - FIA

Det här är en kurs för dig som vill gå vidare efter en grundläggande utbildning för ombud. Målet med Lärarförbundets fackliga arbete på arbetsplatserna är att förbättra medlemmarnas villkor och skapa goda förutsättningar för att nå målen för verksamheten.

Introduktion för dig som nytt skyddsombud

Utbildningen syftar till att ge dig som nytt skyddsombud en första snabb introduktion till uppdraget.

Skyddsombudens utbildning

Utöver introduktionen ovan så är det arbetgivaren som ansvarar för utbildningen i ditt uppdrag. För dig i Kommunal verksamhet är det Sunt arbetsliv och i privat är det Prevent (som vi i nuläget inte har någon länk till).


Skolledarombudsutbildning

Utbildningen för dig som är skolledare och ombud.

  • Skapad 2015-06-25
  • Uppdaterad 2021-03-02
Frågor & Svar