Lärarförbundet
Bli medlem

Aktiviteter och utbildningar för dig som medlem

Som medlem erbjuds du en rad olika kurser, seminarier och utbildningar för lärare, förskollärare, lärare i fritidshem, lärarstudenter och skolledare. Kurserna är öppna för alla medlemmar, oavsett om du har förtroendeuppdrag eller inte.

eTwinning i undervisningen

Genom eTwinning kan du arbeta med världen i klassrummet, virtuellt resa runt i Europa med dina elever och bedriva autentisk språkundervisning i realtid. eTwinning är aktuellt för alla lärare, från förskola till gymnasium och även fritidshem. Lärarförbundet erbjuder både föreläsning och workshops kring hur du kommer igång.


Verktyget Min lön på 10 minuter

Nyfiken på Lärarförbundets verktyg Min lön? I den här webbutbildningen får du veta hur du använder verktyget. (Kräver inloggning med BankID)


Kollektivavtal - Varför då?

En webbutbildning om vad kollektivavtalet är och vilken betydelse det har för dig. Du får också tips på hur kollektivavtalet kan stödja dig i din vardag.


Inspirationskvällar

Föreläsningar med stor bredd, från underhållning till forskare med smala, akademiska ämnesområden. De ska alltid inspirera och vara meningsfulla i din vardag och för ditt yrke. Kostnadsfria inspirationsföreläsning för dig som är medlem. Lärarförbundet erbjuder dig som medlem 9 digitala föreläsningar under hösten 2021 med inspirerande och engagerande föreläsare.


Vär(l)degrunden - En studiecirkel för alla lärare, skolledare och lärarstudenter

En studiecirkel om värdegrundsfrågor med globala perspektiv. Ambitionen är att inspirera och engagera i värdegrundsfrågor på arbetsplatsen, i undervisningen, i avdelningen m.m.

Lärares yrkesetik

Som lärare ställs vi ständigt inför frågor som kräver etiska överväganden. Vår yrkesetik är till stöd när vi ska ta ställning.


Kan vi, vill vi, törs vi?

Heteronormer och öppenhet i vår lärarvardag" en samtalscirkel som vänder sig till medlemmar som identifierar sig som homo-/bisexuell eller transperson. Cirkeln består av tre träffar med olika teman vid varje träff. Samtalscirkeln genomförs digitalt där deltagarna träffas i ett studierum och kommunicerar både genom att skriva men även via Skypemöten.


Geneveskolan

På Nordiska folkhögskolan i Genève träffas fackligt aktiva från hela Norden, varje år, för att lära sig mer om hela världens arbetsliv. Kursdeltagarna förbereder sig under fyra dagar i april och deltar sedan under tre veckor på ILO:s konferens i Genève i juni.

Du som söker ska ta egna initiativ till att sprida information om dina erfarenheter efter kursen. Du ska vara införstådd med att du ses som en resursperson också efter avslutad kurs.


Du hittar fler utbildningar och aktiviteter i kalendariet.

Gå med idag
– 6 månader gratis!

  • Skapad 2018-04-10
  • Uppdaterad 2022-04-12
Frågor & Svar